CBF-Erkenningspaspoort

Wereldkinderen

Het bieden van een veilig thuis aan kwetsbare kinderen.

Dit willen we oplossen

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend om op te groeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

Dit is waar we trots op zijn

We steunen programma's waardoor kwetsbare kinderen de kans hebben om in een gezin in eigen land op te groeien. Ook zorgen we dat voor kinderen voor wie de beste oplossing interlandelijke adoptie is, dat ze een plekje krijgen in een liefdevol gezin in Nederland.

Medewerkers

6

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

80

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.069.223

Wereldkinderen werkt aan gezinsversterking en gezinsvervanging. We hanteren 4 interventies: 1. Voorkomen dat familes uiteenvallen; 2. Terugkeer naar eigen familie;3. vervangend thuis in eigen land,; 4 interlandelijke adoptie

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 875.090

  1. Ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen
  2. Faciliteren dat kinderen die niet thuis wonen weer terug kunnen naar hun biologische familie of gemeenschap
  3. Opzetten en versterken van pleegzorg of gezinshuizen
  4. Bemiddeling voor interlandelijke adoptie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 813.458

Wereldkinderen hanteert de volgende fondsenwervingsmethoden: • online en reguliere donaties; • fondsenwervende campagnes; • contributies; • aanschrijven van fondsen; • nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?