CBF-Erkenningspaspoort

WereldOuders

WereldOuders wil het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika structureel verbeteren en zo de armoedespiraal doorbreken

Dit willen we oplossen

Geen kind mag opgroeien in onveiligheid. Door te investeren in kinderen geloven wij dat we de armoedecirkel op lange termijn kunnen doorbreken. Kinderen zijn de toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden van hun gemeenschap en hun land.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1954 hebben meer dan 20.000 kinderen uit extreme moeilijke levensomstandigheden een stabiele thuissituatie gekregen.

Medewerkers

4,2

Actief gebied

9 gebieden

Vrijwilligers

3

Erkend sinds

01 oktober 2005

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.258.055

WereldOuders biedt kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele thuisbasis zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.620.406

  1. WereldOuders biedt een een veilig thuis
  2. WereldOuders biedt onderwijs
  3. WereldOuders biedt medische zorg
  4. WereldOuders bevordert zelfredzaamheid

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.849.274

Baten van particulieren, bedrijven en van andere organisaties zonder winststreven. WereldOuders krijgt geen steun van de overheid of loterijen en is voor haar hulpverlening volledig afhankelijk van donateurs, fondsen en sponsoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?