CBF-Erkenningspaspoort

Wetlands International

Behoud en herstel van wetlands voor mens en natuur.

Dit willen we oplossen

In een verstedelijkende planeet met groeiende klimaat verandering, gaan wetlands zienderogen achteruit en onstaan steeds meer watertekorten en schadelijke overstromingen. We verliezen biodiversiteit en productief land terwijl maatschappelijke spanningen toenemen.

Dit is waar we trots op zijn

In ons rapport "Water shocks: Wetlands and Human Migration in the Sahel" onderbouwen we hoe de krimp van wetlands in de Sahel bijdraagt aan ondermijning van veiligheid, toenemende maatschappelijke spanningen en mensen dwingt tot migratie, inclusief naar Europa.

Medewerkers

34,8

Actief gebied

33 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2011

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 12.885.757

Onze visie is een wereld waar wetlands worden gekoesterd voor hun schoonheid, hun natuurlijke hulpbronnen en het leven dat ze ondersteunen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 11.731.044

  1. We ontwikkelen, analyseren en delen kennis over onze afhankelijkheid van wetland voor effectiever beleid en praktijk.
  2. We bundelen lokale ervaringen en successen om hiermee wereldwijd beleid, praktijk en investeringen te beinvloeden.
  3. We catalyseren actie voor behoud en herstel van wetlands wereldwijd en ontwikkelen innovatieve en strategische partnerschappen hiervoor.
  4. ......

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 13.728.933

Donoren, donaties etc...

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?