CBF-Erkenningspaspoort

WOMEN Inc.

Een inclusieve Nederlandse samenleving, waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje of jongen bent, een vrouw of man.

Dit willen we oplossen

WOMEN Inc. wil de ongelijkwaardige positie van vrouwen in Nederland beëindigen, door de participatie en kansen van vrouwen te vergroten. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Werk, Geld, Gezondheid en Beeldvorming, die pakken wij actief aan met ons agenderend netwerk.

Dit is waar we trots op zijn

Acties die vrouwen bewust maken én tot systeemverandering leiden: campagne 'Behandel me als een dame' resulteerde in meer onderzoek met miljoenen-investering Min VWS. Rekentools WerkZorgBerekenaar en WerkUrenBerekenaar ism Nibud geven inzicht in financiele positie van de vrouw.

Medewerkers

22

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.024.082

Wij zorgen dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op: een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof); gezondheidszorg op maat, met oog voor m/v verschillen; representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen. En overall: een gendersensitieve overheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.666.401

  1. Agendering en public affairs/lobby activiteiten gericht op overheid, beleidsmakers en bedrijfsleven voor vergroten van de kansen van vrouwen
  2. Het initiëren en coördineren van coalities / allianties met een diversiteit aan stakeholders op de thema’s geld, gezondheid, en beeldvorming
  3. Netwerkvorming met vrouwen in heel NL, met een vrijwillig ambassadeursnetwerk, middels informatie over thema’s en activeringsprogramma’s
  4. Het vergroten van de bewustwording over m/v verschillen door middel van publiekscampagnes, mediaoptredens, expertsessies, congressen etc

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.041.468

Wij ontvangen inkomsten vanuit vanuit subsidies van Rijksoverheid en (vermogens)fondsen, vanuit bijdrage Nationale Postcode Loterij en vanuit opdrachten of partnerships met bedrijven, particuliere donoren en andere organisaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?