CBF-Erkenningspaspoort

Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.

Dit willen we oplossen

Woord en Daad werkt wereldwijd met partners om mensen in armoede kansen te bieden. Onze thema's: onderwijs, werk & opleiding, agrarische ontwikkeling, duurzaam water, noodhulp en weerbaarheid. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding maken deel uit van al onze programma's.

Dit is waar we trots op zijn

Een trouwe achterban en veel vrijwilligers in NL maken mogelijk dat wij ons werk doen! Dit werk verandert levens. Omdat we zoveel partners erbij betrekken, veranderen we een hele sector, bijv rond watervoorziening, of banen. Ook als ons project is afgelopen, gaat het proces door.

Medewerkers

72,96

Actief gebied

15 gebieden

Vrijwilligers

4139

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

11 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 35.080.267

We willen duurzame verandering creëren in het leven van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat iedereen opnieuw hoop en kansen krijgt om een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen en armoede te ontstijgen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 32.292.212

  1. Wij verbinden mensen, organisaties, ondernemers, overheden in alle sectoren. Met een marktgerichte aanpak bewerken we duurzame verandering.
  2. We werken met allerlei partners aan verbetering van het christelijk onderwijs. Meer dan 30.000 schoolkinderen worden gesponsord vanuit NL!
  3. We werken aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen. Hierbij schakelen we ook overheden, waterschappen en bedrijven in.
  4. We werken aan banen voor jongeren en passende opleidingen, i.o.m. bedrijven. Eén persoon aan het werk geeft 4 personen een beter leven.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 35.153.119

We ontvangen fondsen van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Daarnaast zijn een 30 tal kringloopwinkels actief waarvan Woord en Daad de winst ontvangt.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?