CBF-Erkenningspaspoort

Work with Nature

AdopteerRegenwoud zet zich in voor het behoud en herstel van minimaal 2000ha regenwoud in Costa Rica door middel van aankoop en bescherming.

Dit willen we oplossen

Het regenwoud in Costa Rica is één van de meest mooie en bijzondere plekken op aarde met een hele hoge biodiversiteit aan planten en dieren. Essentieel om te behouden voor huidige en toekomstige generaties. Helaas verdwijnt het regenwoud in rap tempo en dat is zorgelijk.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat wij momenteel 240 hectare Costa Ricaans regenwoud actief beschermen, een lokale vertegenwoordiging hebben, we draaien op vrijwilligers, de lokale bevolking ondersteunen met, oa., werk en dat er meerdere langdurige onderzoeken in het reservaat lopen.

Medewerkers

0,67

Actief gebied

Costa Rica

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2018

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 138.074

Het behoud en herstel van minimaal 2000ha regenwoud in Costa Rica. Wij beschermen dit woud, bieden toekomstperspectief voor lokale bevolking, leren kinderen om zich bewust te zijn van het belang van het regenwoud en we doen onderzoek naar, onder andere, de biodiversiteit.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 127.556

  1. Door het kopen van land en dit zo snel mogelijk onder de natuurbeschermingswet van Costa Rica te plaatsen. Wanneer nodig wordt er herbebost.
  2. Door de natuur te beschermen creëren we werkgelegenheid en een gezondere leefomgeving en betrekken de lokale omgeving waar we kunnen.
  3. Wij delen onze kennis over het belang van natuurbehoud. In Costa Rica richten we ons op de lokale bevolking, in Nederland op schoolkinderen.
  4. Met het onderzoek in ons reservaat creëren we kennis over en inzicht in de biodiversiteit en ecologische integriteit van het gebied.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 216.529

We halen geld op bij particulieren, bedrijven en fondsen. We sluiten (innovatieve) partnerschappen met organisaties die onze missie delen of daaraan willen bijdragen. Ook nemen we deel aan relevante netwerken.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?