CBF-Erkenningspaspoort

World Animal Protection

We move the world to protect animals. Voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Dit willen we oplossen

Wij vinden dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid, en voor een duurzame economie en planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we samen met anderen - supporters, overheden en bedrijfsleven - een groot verschil maken voor dieren wereldwijd.

Medewerkers

30

Actief gebied

24 gebieden

Vrijwilligers

164

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 5.853.000

World Animal Protection wil dat dierenwelzijn er wereldwijd toe doet en zorgen dat wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 4.225.000

  1. Lobby en advocacy - we gaan met beleidsmakers om tafel om samen structurele verbeteringen voor dieren te realiseren.
  2. Educatie en mobilisatie - door mensen te informeren en in actie te laten komen, streven we samen naar een betere wereld voor dieren.
  3. Catalyseren en versnellen - we stellen anderen in staat, een bijdrage aan de verbetering van dierenwelzijn te leveren.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 5.450.000

We hebben een loyale achterban van structurele donateurs. Door geïntegreerde campagnes en publieksmobilisatie werven we nieuwe donateurs en incidentele giften. Daarnaast komen er middelen binnen via nalatenschappen en partnerschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?