CBF-Erkenningspaspoort

World Press Photo

Connecting the world to the stories that matter.

Dit willen we oplossen

De waardering voor het werk van visuele journalisten en de vrije uitwisseling van informatie en persvrijheid staan onder druk. Het is belangrijk dat we betrouwbare verhalen van kwaliteit kunnen zien die ons laten stilstaan, voelen, nadenken en ons tot actie laten overgaan.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks publieksbereik middels tentoonstellingen (50 landen, 100 locaties, 4 mln bezoekers), mediabereik van 4,3 miljard potential views rond aankondiging genomineerden. Bewezen succes van internationale talentprogramma's.

Medewerkers

25,3

Actief gebied

58 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2007

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 3.204.490

De wereld verbinden met betrouwbare journalistiek en de verhalen die er toe doen. Door de verhalen te tonen, te laten zien hoe ze tot stand komen en het debat te voeren over hun betekenis werken we aan een rechtvaardigere wereld met een vrije pers en vrijheid van meningsuiting.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 2.482.788

  1. Meer dan 100 tentoonstellingen in ruim 50 landen en via internationaal toonaangevende talent programma's en lezingen.
  2. Organiseren van debatten over standaarden, diversiteit en ontwikkelingen mbt visual storytelling, en via miljoenenpubliek op social media
  3. Belonen hoogstaande visuele journalistiek middels wereldwijd gerenommeerde World Press Photo Contest.
  4. Organiseren tentoonstellingen om fotografen een platform te geven en wereldwijd publiek te verbinden.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 3.112.352

Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, bedrijven, organisaties zonder winststreven, particulieren en baten uit tentoonstellingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?