CBF-Erkenningspaspoort

World Servants

World Servants wil,vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld

Dit willen we oplossen

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden i.s.m. lokale organisaties.

Dit is waar we trots op zijn

De inspanningen dragen bij aan de blijvende vermindering van armoede door het plaatselijk programma. De deelnemers ontwikkelen vaardigheden voor het leven, een nieuwe visie op de mondiale samenleving,de kracht van mensen in ontwikkelingslanden en zijn vaak gegroeid in hun geloof.

Medewerkers

10,65

Actief gebied

16 gebieden

Vrijwilligers

243

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.471.026

De bouwreizen dragen bij aan de wens van de lokale partner. Tegelijkertijd leren de deelnemers over dienstbaarheid (o.a. door het programma waarin thema's als armoede, praktisch geloven en cultuurverschillen aan de orde komen). Alles in nauwe samenwerking met de lokale partner.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.059.099

  1. Er is een vaststaande projectcyclus voor zowel de activiteiten in noord en zuid
  2. Leidersweekend (LW): alle leiders worden getraind om de reizen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden
  3. Voorbereidingsweekend: in navolging op het LW vindt er een weekend voor alle deelnemers en leiders plaats
  4. Na de reizen (belangrijkste activiteit:27 projecten) is er een terugkeermoment (festival) in september waarin reflectie o.a. centraal staat

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.427.390

De inkomsten van World Servants bestaan onder andere uit deelnemersbijdragen, challenge vanuit deelnemers, bijdragen supporters, individuele giftgevers, fondsen en stichtingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?