CBF-Erkenningspaspoort

WWF-NL

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur

Dit willen we oplossen

Natuurverlies en klimaatverandering raken vandaag ál het leven op aarde. Om dit te stoppen hoor je vooral wat minder moet. De andere kant is dat er meer natuur nodig is, vandaag nog. Want natuur helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering. Be one with nature!

Dit is waar we trots op zijn

Samen met partnerorganisaties, lokale bevolking, het Nederlandse publiek en bedrijfsleven brengen we op diverse plekken in de wereld de biodiversiteit weer terug. Zo herstellen en beschermen wij met lokale gemeenschappen natuurgebieden en verbinden die met elkaar.

Medewerkers

150

Actief gebied

41 gebieden

Vrijwilligers

2600

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 66.016.000

WWF werkt naar een wereld waarin de achteruitgang van biodiversiteit is omgebogen tot herstel. In 2030 moet de neergaande lijn zijn gestopt en 30 procent van het aardoppervlak een beschermde status hebben. Dit is het equivalent van de 1,5 graad van het klimaatakkoord van Parijs.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 57.071.000

  1. We focussen op twaalf landschappen wereldwijd, waar we naast bescherming ook inzetten op herstel en veerkracht van de natuur.
  2. We kaarten en pakken maatschappelijke problemen aan, zoals plasticvervuiling en de invloed van ons eet- en leefgedrag op de natuur.
  3. We bewegen burgers, bedrijven, overheden en ngo’s om tijd en geld te investeren en hun gedrag aan te passen voor een duurzame samenleving.
  4. Om ons doel te bereiken willen we het beleid van belangrijke, invloedrijke Nederlandse spelers positief beïnvloeden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 69.027.000

Fondsenwerving (particulieren en bedrijven), subsidies, bijdrage loterij-organisatie, nalatenschappen, beleggingsopbrengsten, baten uit hoofde van verkoop goederen en diensten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?