CBF-Erkenningspaspoort

YvYa

Vroegtijdige en pijnloze signalering van borstkanker voor iedereen! Door de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor borstkanker.

Dit willen we oplossen

- iedereen de mogelijkheid bieden zelf te handelen in het preventief screenen op borstkanker. - een pijnloze manier van borstkankerscreening ontwikkelen - bewustwording vergroten dat vroege opsporing op alle leeftijden belangrijk is voor overleven én kwaliteit van leven.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op onze Kernwaarden: - Toegankelijkheid. - Samenwerken - Zonder oordeel We zijn er trots op dat vanuit een burgerinitiatief binnen 2 jaar het prototype EWS ontwikkeld is. Er is een publiek/private samenwerking ontstaan vanuit 'voor vrouwen door vrouwen'.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2021

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Vrouwen en meisjes

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 36.508

Binnen 5 jaar: Stichting YvYa is dé partner bij de realisatie en de ingebruikname van de Early Warning Scan. Met gedifferentieerde doelgroep benadering is bewustwording vergroot bij iedereen. Heeft stichting YvYa organisatorische en financiële stabiliteit bereikt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 24.514

  1. Door fondsen te werven t.b.v. de verdere ontwikkeling van de EWS en t.b.v. bewustwording van het belang van vroegtijdige signalering van Bk.
  2. Activiteiten ontplooien die leiden tot bewustwording van de risico's op borstkanker bij alle vrouwen; bij ook jonge. Alle vrouwen doen mee.
  3. St. YvYa heeft een onlosmakelijke samenwerking met de EarlyWarningScan BV en haar overige partners. Samen staan we sterk voor alle vrouwen.
  4. St. YvYa wordt erkend als samenwerkingspartner die de belangen behartigt van alle vrouwen voor vroegtijdig signaleren van borstkanker. 

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 28.025

De stichting verwerft gelden door donaties van particulieren, zowel via sociale media, de website als via netwerken. YvYa doet verzoeken tot sponsoring aan bedrijven, instellingen, ondernemersnetwerken en liefdadigheidsnetwerken. Tevens is YvYa partner bij subsidieaanvragen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?