CBF-Erkenningspaspoort

Zorgeloos naar School

Alle chronisch zieke kinderen en jongeren zorgeloos naar school, in het regulier basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Dit willen we oplossen

In elke klas zitten gemiddeld 3 leerlingen/studenten met een chronische aandoening, zoals migraine, spierziekte of astma. In totaal zijn dat 870.000 kinderen. Daarbij krijgt 1/3 niet de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, met verzuim, terugval of uitval tot gevolg.

Dit is waar we trots op zijn

Onze impact. De inbreng van de stichting leidt tot 67% meer begrip, 56% meer maatwerk, 31% minder leerachterstand en 29% minder verzuim.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2017

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 78.150

We werken aan onze droom dat over vijf jaar alle leerlingen en studenten met een chronische aandoening in het reguliere onderwijs zorgeloos naar school gaan.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 74.326

  1. Bij scholen drempels weghalen om met de leerling/student & ouder een maatwerkoplossing te formuleren en vervolgens die ook te kunnen bieden.
  2. Ouders , leerlingen en studenten zo toerusten dat ze de ondersteuning op school goed geregeld krijgen.
  3. In Den Haag & elders deze groep op de kaart zetten en de speelruimte op het snijvlak van onderwijs & zorg zoveel mogelijk te verruimen.
  4. Met zoveel mogelijk strategische partners samenwerken om onze doelen slimmer en sneller te bereiken.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 43.988

Wij ontvangen geen enkele structurele subsidie. Voordeel hiervan is dat we geheel onafhankelijk en 100% voor ons doel kunnen gaan. We zetten in op giften, donaties, crowdfunding en projectsubsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?