CBF-Erkenningspaspoort

Zuid-Hollands Landschap

Het beschermen, beheren en aankopen van natuur in de drukke provincie Zuid-Holland

Dit willen we oplossen

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

- De onderstaande verwervingen: - De boomgaard Zouweboezem te Vijfheerenlanden. - Het duingebied de Langeveld te Noordwijk. - De Portugaalse griend te Rotterdam. -Faciliteren van meer groene vrijwilligersgroepen

Medewerkers

53,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2003

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Natuurgebieden

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 11.875.000

Wist je dat Zuid-Holland maar 6% beschermde natuur heeft? Dat is weinig, zeker als je weet dat het in andere provincies gemiddeld twee keer zoveel is. Wij zetten ons daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We streven naar 10 procent beschermde natuur in Zuid-Holland.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 9.609.000

  1. Aankoop en ontwikkelen van natuurgebieden.
  2. Onderhouden van natuur en erfgoed.
  3. Verbinden met mensen.
  4. Ondersteunen van groene vrijwilligers.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 9.453.000

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een zelfstandige stichting en is afhankelijk van particuliere donaties, (project)bijdragen van fondsen en overheidssubsidie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?