CBF en Radboud Universiteit slaan handen ineen voor onderzoek naar impact coronacrisis

CBF en Radboud Universiteit slaan handen ineen voor onderzoek naar impact coronacrisis
Delen

Toezichthouder CBF en de Radboud Universiteit (CAOS / Ontwikkelingsstudies) willen een beter begrip krijgen van de (te verwachten) impact van de Covid-19-pandemie op Nederlandse maatschappelijke organisaties. Daarbij gaat het om de korte- én langetermijngevolgen van de coronacrisis. 

Een onafhankelijk, breed uitgezet onderzoek waarbij gevalideerde gegevens worden verzameld over een langere periode, levert belangrijke en goed onderbouwde inzichten op. Dit is van belang voor de sector zodat beleidsmakers en financiers inzicht krijgen in wat de echte gevolgen zijn van de coronacrisis. Het laat tevens zien op welke manier een crisis van deze omvang gevolgen heeft voor belangrijke aspecten van een goededoelenorganisatie. Dit is relevant voor het CBF om het ontwikkelgerichte toezicht aan te kunnen laten sluiten aan de huidige, bijzondere omstandigheden. 

Om onderbouwd iets te kunnen zeggen over langeretermijngevolgen van de coronacrisis zijn er drie meetmomenten. Nu in mei, in september en in maart 2021.