Covid-19: goededoelensector financieel geraakt, maar past zich aan

Delen

We publiceren de uitslagen van het tweede onderzoek dat het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 bij Erkende Organisaties. We bieden u de Nederlandse samenvatting en een infographic met alle belangrijke highlights uit het onderzoek.

De highlights laten zien dat de belangrijkste effecten van Covid-19 zitten op financieel terrein. Ruim 62% van de organisaties geeft aan dat hun inkomen in de periode januari t/m september is gedaald. Bovendien verwacht 52% dat hun inkomen de komende periode nog verder zal dalen. In totaal is er 81 miljoen verlies geleden.

Het overgrote deel van de organisaties (79%) geeft aan dat dit vooral komt door een teruggang in particuliere donaties. Dat hangt vooral samen met eenmalige giften en de opbrengsten uit evenementen. Mooi om te zien dat vaste donateurs juist hun organisaties veelal trouw blijven.

Sponsoring door bedrijven blijkt ook kwetsbaar te zijn in deze coronatijd. Zo’n 29% van de ondervraagde organisaties zegt te maken te hebben gehad met het wegvallen van een bedrijfssponsor.

Nieuwsuur besteedde in de uitzending van 15 oktober aandacht aan het rapport en de gevolgen voor twee Erkende Goede Doelen: Kanjer Wens Nederland en Enjoycleaningup.

Het eerste onderzoek is uitgevoerd in mei 2020, het derde onderzoek zal in februari 2021 plaatsvinden.