Nieuws

Consultatierondes Commissie Normstelling

De Commissie Normstelling consulteert momenteel onder meer de filantropische sector met betrekking tot voorstellen voor aanpassing van de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen.
Delen

De evaluatie van de Erkenningsregeling in 2021 was de aanleiding voor deze aanpassingsvoorstellen. Uit deze evaluatie bleek onder andere dat de begrenzing tussen de categorieën – gebaseerd op (enkel) baten - tekortkomingen vertoont en daardoor beperkt draagvlak heeft. Het CBF, Toezicht op goeddoen, onderzocht hoe een beter passende indeling kon worden ontworpen.

Hierbij zijn factoren zoals aantal medewerkers en balanstotaal ook meegenomen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de categoriegrenzen om tot betere 'typologieën' te komen. Organisaties in een bepaalde categorie hebben nu min of meer vergelijkbare kenmerken en zijn daarmee homogener, waardoor zij beter aan voor die categorie passende normen kunnen voldoen. De nieuwe indeling betekent voor een groot aantal organisaties dat zij in een andere categorie vallen. De Commissie Normstelling heeft daarom de normen opnieuw bekeken. Tevens is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om op enkele andere punten de normen te actualiseren, bijvoorbeeld op het gebied van governance en donateursbelangen. Van 17 juni tot en met 17 juli kan er gereageerd worden op deze voorstellen. 

Tweede consultatie: Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties
De Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties is in 2020 voor de laatste keer aangepast. De Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren, die aan de Commissie Normstelling rapporteert, heeft de regeling geëvalueerd en de Commissie Normstelling geadviseerd een aantal aanpassingen aan te brengen. De meeste aanpassingen komen voort uit de ervaringen van het CBF en hebben tot doel de regeling te verduidelijken en beter (met name eenduidiger) toepasbaar te maken. Deze aanpassingen liggen nu eveneens ter consultatie voor. 

Reacties
Alle Erkende organisaties hebben een mail gekregen van de Commissie Normstelling  met de bijbehorende stukken. Ook op de website van de Commissie Normstelling staat het voorstel voor de aanpassing van de Erkenningsregeling, zie: https://commissienormstelling.nl/actueel/aanpassing-normen-ten-gevolge-van-wijziging-categorie-indeling-en-actualisatie

Hetzelfde geldt voor de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Reacties kunnen per e-mail gestuurd worden aan: consultatie@commissienormstelling.nl.

In augustus en september weegt de commissie alle ingekomen reacties zorgvuldig waarna besloten wordt of er aanpassingen nodig zijn. De aangepaste normen en Regeling beloning directeuren worden op 1 oktober 2024 gepubliceerd en gelden vanaf 1 januari 2025.

Goede Doelen Nederland bespreekt de aanpassing van de normen van de Erkenningsregeling met haar leden tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 juni 2024.