Consultatieronde Commissie Normstelling 2020

De onafhankelijke Commissie Normstelling stelt sinds 2017 de normen vast waar Erkende Goede Doelen aan moeten voldoen.

De Commissie heeft een aantal voorstellen voor aanpassingen in de normen gedaan. Via een openbare consultatie kan iedereen tot en met 17 juli 2020 reageren op deze voorgenomen aanpassingen, via de website van de Commissie Normstelling of via dit e-mailadres.

Vanaf 18 juli 2020 zal de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties beoordelen en vervolgens een besluit nemen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. De aangepaste normen zullen 1 september 2020 worden gepubliceerd. Voor de Erkende organisaties zullen deze gelden per 1 december 2020.

Alle Erkenningscontacten hebben een e-mail ontvangen met hierin het consultatiedocument met bijlagen, waaronder de normen inclusief voorgenomen aanpassingen. Heeft u deze e-mail niet ontvangen? U vindt alle documenten op de website van de Commissie Normstelling.