Nieuws

Fondsenwerving kost geld. Reactie van het CBF op de uitzending van EenVandaag over donateurwerving

De reportage van EenVandaag van 28 maart over donateurwerving zal vragen oproepen bij donateurs en misschien ook zorgen. Daarom is het goed om onze rol als toezichthouder toe te lichten. Want onze rol is ervoor te zorgen dat mensen juist met een gerust hart en met vertrouwen geld kunnen geven aan door het CBF Erkende Goede Doelen.

Wij toetsen goede doelen op normen die zijn vastgesteld door de Commissie Normstelling. Zij hebben normen gekozen vanuit de vraag: wat is nodig voor de samenleving om vertrouwen te hebben in goede doelen zodat zij deze steunen?

Daar horen ook normen bij die precies gaan over wat de reportage laat zien: de kosten fondsenwerving.
Wij kijken naar die kosten op twee manieren: afgezet tegen wat het oplevert. En afgezet tegen het geheel aan uitgaven.

Kosten en baten
Een goed doel heeft donaties nodig om zijn goede werk te kunnen doen. Het is dus belangrijk om niet alleen naar de kosten te kijken maar ook naar wat het oplevert. Voor donateurswerving is die verhouding ongeveer 1 op 5, dus 20% kosten en 80% opbrengsten.

Wanneer je kijkt naar de kosten fondsenwerving afgezet tegen het geheel aan uitgaven, dan zien we dat gemiddeld zo’n 7,2% wordt uitgegeven aan fondsenwerving.

Een voor donateurs nog belangrijkere vraag is hoeveel geld van hun donatie naar de doelstelling gaat. Daar toetsen we op. Op basis van onze data weten we dat dat gemiddeld 89% is.

Dit zijn mooie cijfers. Gemiddeld 89 cent van een euro van een donateur gaat naar de missie van het goede doel.

Huis-aan-huiswerving van donateurs wordt gereguleerd middels de Stichting Regulering Huis-aan-huiswerving. Dat is een stichting waar de brancheorganisatie van goede doelen in zit en de brancheorganisaties van wervingsbureaus. Deze stichting is bedoeld om goede afspraken te maken over deze manier van fondsenwerven. Dat gaat over kwaliteit en over dat er niet te vaak wordt aangebeld in een wijk. Mensen kunnen in het wervingsrooster zien welk Erkend Goed Doel kan aanbellen in hun wijk.
Het CBF is als toezichthouder adviseur bij deze stichting.

Fondsenwerving is nodig
Tenslotte nog dit. Fondsenwerving kost geld, maar fondsenwerving is nodig. Het levert het geld op dat een goed doel nodig heeft om zijn goede werk te kunnen doen. Nederlanders zijn heel vrijgevig, maar ze geven doorgaans niet uit zichzelf. Zij moeten gevraagd worden iets te geven. Goede doelen zetten verschillende methodes in om fondsen te werven. Zo’n mix is verstandig omdat het goede doel daardoor minder kwetsbaar is. Donateurswerving maakt daar onderdeel van uit.

Ieder Erkend Goed Doel heeft een CBF-Erkenningspaspoort zodat de samenleving en de donateurs snel inzicht krijgen in de missie, de inkomsten en doelbesteding van het goede doel. Ieder Erkend Goed Doel is daar transparant over.
Wil je weten wat jouw Erkende Goede Doel uitgeeft op jaarbasis aan fondsenwerving? Kijk dan in het Register goede doelen.