Gevolgen van de coronacrisis voor doneren en collectes

Uit recente informatie van de Rijksoverheid blijkt dat de lockdownregels die zijn ingegaan op 15 december 2020 niet van toepassing zijn op huis-aan-huiswerving en collecteren. Hiervoor gelden de normale regels voor onder andere hygiëne en het houden van afstand.

Uit correspondentie met de Rijksoverheid blijkt dat dit ook geldt voor straatwerving en collecteren. Goede doelen maken hun eigen afweging of en wanneer zij de donateurswerving of collecte weer opstarten.

Leden- en donateurswerving
Voor goede doelen is het werven van nieuwe donateurs ook nu belangrijk. Voor het publiek moet duidelijk zijn dat het werven van donateurs voor CBF-Erkende Goede Doelen op een goede en veilige manier is georganiseerd. We publiceren de richtlijnen die daartoe in acht worden genomen. De richtlijnen worden aanpast indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Collecteren
De landelijk collecterende Erkende Goede Doelen houden de besmettingscijfers scherp in de gaten. Waar nodig schrappen ze de collecte. De al langer geldende coronamaatregelen - afstand houden en hygiëne in acht nemen - blijven onverminderd van kracht.