Top-6: Collecteopbrengsten van de 25 landelijk collecterende Erkende Goede Doelen

Jaarlijks maakt het CBF een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om de collecteopbrengsten van de 25 landelijk collecterende Erkende Goede Doelen.

Van deze 25 organisaties collecteren er 13 voor Gezondheid (in NL), 6 voor Welzijn (in NL), 3 voor Internationale hulp en mensenrechten, 1 voor Dierenrechten en –welzijn, 1 voor Kunst en Cultuur en 1 voor Natuur, milieu en wildlife (stand 2017-2019).

We hebben een overzicht gemaakt van de verdeling van de collecteopbrengsten van deze 25 landelijk collecterende Erkende Goede Doelen in 2019 naar sector. In deze top-6 staat Gezondheid (in NL) ruim bovenaan. 69% van de collecteopbrengsten, oftewel € 24.633.140, gaat naar deze sector. Op ruime afstand volgt Welzijn (in NL).

De volgorde van deze top-6 is al jaren gelijk. Wat wel veranderd is, is het opgehaalde bedrag. In 2017 werd er in totaal ruim 38 miljoen euro opgehaald, in 2019 was dat ruim 35 miljoen. Ook het bedrag dat gemiddeld per huishouden werd gegeven, daalde van € 4,90 naar € 4,49. Wil je weten welke gemeentes en provincies het meest vrijgevig zijn? En wil je de infographics van de afgelopen drie jaar beter bekijken? Je vindt ze hier.

Over de top-6
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top-6 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.