In de Spotlights: Amigos de Potosí

Stichting Amigos de Potosí zet zich in voor het verbeteren van de leefsituatie van mijnwerkersgezinnen en hun kinderen in Potosí (Bolivia). De doelstelling van de stichting is om de kinderen en jongeren een alternatief te bieden voor het werken in mijnen met behulp van betere leer- en leefomstandigheden.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Bijzondere momenten: op één van onze projectscholen in Potosí ging vorig jaar juf Marta met pensioen. Zij was de afgelopen 10 jaar een belangrijke spil in onze contacten met de school en met de ouders van de kinderen. We waren dan ook zeer verheugd toen bleek dat ze graag bij ons werk betrokken wil blijven en zich als vrijwilliger gaat inzetten voor onze organisatie!

Een leuk nieuwtje is dat we komend schooljaar op 2 basisscholen in Potosí online onderwijs mogelijk gaan maken. We beginnen met twee pilotprojecten en als het goed loopt gaan we dit uitbreiden. Een enorme verbetering voor mijnwerkerskinderen die anders qua onderwijs volledig buiten de boot vallen omdat ze thuis geen begeleiding krijgen bij huiswerk. Ook beschikken ze niet over de middelen om online onderwijs te volgen. Daar brengen we dus verandering in! Op 4 maart verscheen hierover een uitgebreid artikel in de vooraanstaande Boliviaanse krant Paginasiete.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen? En hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Nadat voor kleine stichtingen een lager tarief was ingesteld om de Erkenning aan te vragen en onze brancheorganisatie Partin vervolgens het aanvragen stimuleerde, besloten wij toch maar de stap te zetten en een aanvraag in te dienen. We zien dat het keurmerk donateurs het vertrouwen geeft dat ze veilig kunnen schenken. We hebben toen toch nog wel even getwijfeld omdat het weer extra werk betekent dat je er weer bij moet doen als vrijwillig bestuur. Je moet er wel even voor gaan zitten, voor die aanvraag, maar uiteindelijk viel het mee en was het goed te doen.

Aangezien we al de beschikking hadden over veel gegevens, was het eigenlijk een kwestie van die op de juiste manier aanleveren. Het was niet erg ingewikkeld, we werden goed geholpen door het CBF en sinds eind 2017 zijn we officieel Erkend. We waren en zijn erg trots dat het ons als kleine stichting gelukt is om aan alle eisen te voldoen.

De CBF-Erkenning geeft een professionele uitstraling en we krijgen nu vaker uit totaal onverwachte en onbekende hoeken een gift, omdat men ons in het register gevonden heeft.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Uiteraard prijkt het CBF-logo op onze website, de Facebook-pagina en is het in de voettekst van al onze nieuwsbrieven en correspondentie opgenomen. Ook in de verkoopstand op markten etc. is het duidelijk zichtbaar en reageren veel mensen er positief op.