Nieuws

In de spotlights: Vrienden van het Boeddhisme

Stichting Vrienden van het Boeddhisme wil boeddhistische bronteksten binnen het Nederlands taalgebied toegankelijk en praktisch toepasbaar maken. Deze week staan zij bij ons in de spotlights. 

Hoe is jullie stichting tot stand gekomen?
Onze stichting is in november 1967 opgericht onder de naam Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (SNBC) en stond aan de wieg van twee andere boeddhistische organisaties: de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA). Onze stichting is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. 

"Doel van ons beleid is de kennis en het begrip van het boeddhisme en de praktische toepassing daarvan in de Westerse samenleving te bevorderen. Daarbij zijn we niet gebonden aan welke groep of kring dan ook die op het gebied van het boeddhisme in ons land [of daarbuiten] werkzaam is.

Stichting Vrienden van het Boeddhisme heeft uitdrukkelijk niet als doel als een religieus genootschap te fungeren, maar richt zich op diegenen die op enigerlei wijze in het boeddhisme belang stellen of zich daarbij betrokken voelen.”

Kun je een voorbeeld noemen van een belangrijke activiteit voor jullie stichting?
Als belangrijkste activiteit vertalen we de oudste bronteksten die het boeddhisme kent. Dat doen we direct vanuit het Pali (een soort Sanskrit) naar het Nederlands. Deze standvertaling van de zogenoemde Pali-Canon wordt zowel door mensen die het boeddhisme beoefenen als door academici zeer gewaardeerd. Inmiddels zijn er meer dan zestien delen uitgegeven.  De laatste uitgave bevat de zogenoemde lange leerredes van Boeddha, de Digha Nikaya, en is in een prachtige dundruk van bijna 900 pagina’s verschenen. We doen dit vanzelfsprekend zonder winstoogmerk. Van elk deel worden maar 350 tot 500 exemplaren gedrukt en een e-boekversie gemaakt. Ze zijn online te verkrijgen of via de boekhandel, maar er moet echt geld bij om ze te maken. Onze donateurs maken dit mogelijk met donaties en legaten. Het is vooral heel bijzonder en dankbaar. Boeddha vond het erg belangrijk dat zijn onderricht in de eigen taal werd overgedragen. Het boeddhisme is niet ene religie van het boek, zoals de islam (Koran), het jodendom (Torah) en het Christendom (Bijbel), maar een orale traditie die van mond tot mond wordt overgeleverd. Maar de oude teksten die we vertalen ondersteunen dit mondelinge onderricht in eigen taal wel.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? 
We willen een degelijke stichting zijn. Het keurmerk geeft voor onze donateurs aan dat we dat ook zijn. Het meekijken van het CBF met onze stichting houdt daarbij het bestuur scherp op alle toetsingscriteria.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? 
We hebben het CBF-logo op onze website staan met een link naar de website van het CBF met informatie wat de Erkenning inhoudt. Daarnaast besteden we er aandacht aan in onze aankomende nieuwsbrief. Op deze wijze kunnen zowel nieuwe als bestaande donateurs er kennis van kunnen nemen.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Geduld oefenen is belangrijk op het boeddhistisch pad en het CBF gaf onze ruime gelegenheid daartoe :-) Het was al met al een langdurig, maar ook degelijk proces. Bepaald geen formaliteit.
We hebben er als stichting ook van geleerd. Bijvoorbeeld dat het gewaardeerd wordt als je ook geld uitgeeft voor de marketing en presentatie van je stichting. Modernisering van onze oude website, bijvoorbeeld, was niet goedkoop. Het is dan fijn om als bestuur bevestigd te worden in je bestuurlijke uitgangspunten als het om marketing en presentatie gaat door een onafhankelijke instantie die de stichting toetst. Aan de andere kant stimuleert het CBF ons, bijvoorbeeld, om onze activiteitenplanning - en uitvoering nog meer inzichtelijk te maken dan we nu al met ons beleidsplan, nieuwsbrief en website doen. We doen dat zeker voldoende, maar we kunnen daar op termijn verbeteringen in aanbrengen. Die tips maakten het extra waardevol.