Nieuws

In de Spotlights: Natuur & Milieu

De droom van Natuur & Milieu is een duurzame toekomst voor iedereen. De milieuorganisatie werkt aan het herstel en behoud van de biodiversiteit en een klimaatneutraal Nederland. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en duurzaam; we lekker en gezond eten, zonder de aarde uit te putten; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken. Natuur & Milieu richt zich daarbij altijd op mensen, bedrijven en overheden. Deze week staat Natuur & Milieu bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
Natuur & Milieu bestaat nu precies 50 jaar. We kijken dit jaar dan ook terug op een halve eeuw waarin we hebben gewerkt aan een duurzame toekomst. We hebben veel bereikt en gedaan. Van voorkoming van de afsluiting van de Oosterscheldedam, verplichtstelling van de katalysator in auto’s, tot de introductie van de ‘auto van de toekomst’ op de AutoRAI. Ook maakten we  van ‘flexitarier’ een begrip, zorgden dat de aanschaf van zonnepanelen makkelijker werd en droegen bij aan het Klimaatakkoord. Maar we zijn nog niet klaar. We blijven werken aan een kleinere en schonere luchtvaart, verbetering van de waterkwaliteit en natuurherstel, energiebesparing en het stimuleren van windmolenparken op zee, inclusief het terugbrengen van onderwaternatuur.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
We vinden het heel belangrijk dat mensen die geld aan ons geven weten dat dat goed besteed wordt. Een onafhankelijk keurmerk laat onze donateurs en samenwerkingspartners zien dat ze met vertrouwen geld aan ons kunnen geven.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Het logo staat op heel veel van onze communicatiemiddelen. Natuurlijk besteden we er aandacht aan in ons jaarverslag, en ook op onze website staat het logo.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Het aanvragen van de Erkenning verliep soepel. Ook de hertoetsingen vinden we nuttig. Het houdt ons scherp en zo hebben we deze zomer weer een positief besluit ontvangen over continuering van onze Erkenning.