Nieuws

In de spotlights: Stichting Hartekind

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?

Wat maakt jullie stichting onderscheidend?
Stichting Hartekind is het énige goede doel in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.

De focus op kinderen is belangrijk, omdat er op dit moment structureel te weinig aandacht is voor deze hele grote groep kinderen met een hartafwijking.

Wat is het mooiste aan jullie werk?
Stichting Hartekind strijdt voor hartekinderen. Hartekinderen zijn alle (ongeboren) kinderen met een hartafwijking; aangeboren of tijdens het jonge leven verworven. In Nederland leven meer dan 25.000 van deze kinderen. Veel van deze kinderen hebben een leven lang te maken met ingrepen en ziekenhuisbezoeken. Daarom strijdt Stichting Hartekind samen met haar vrijwilligers, donateurs, medewerkers, sponsoren en andere betrokkenen om de kwaliteit van leven te verbeteren en overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking te vergroten.

Dit doet Stichting Hartekind door:

  • Het financieren van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek.

  • Het mogelijk maken van projecten gericht op innovatie en samenwerking.

  • Het geven van voorlichting aan hartekinderen, ouders en het Nederlandse publiek.

  • Het stimuleren van nationale samenwerking tussen professionals in Nederland.

Voorbeeld:

De POLAR study heeft duidelijk gemaakt dat het uitvoeren van een saturatiemeting* direct na de geboorte tot wel 35 kinderlevens per jaar kan redden. Daarom is Stichting Hartekind een project gestart om alle verloskundigen in Nederland van een saturatiemeter te voorzien.

Daarbij zijn in 2022 al meer dan 800 saturatiemeters uitgereikt aan eerstelijns verloskundigen.

*Met een saturatiemeter kan het zuurstofgehalte in het bloed op een snelle en pijnloze manier worden gemeten.

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?
Begin 2022 waren er nog COVID maatregelen die ervoor zorgde dat evenementen niet door konden gaan. Om deze reden hadden evenementen in 2022 tegenvallende aantallen deelnemers. Hierdoor is de begroting die was gesteld helaas niet helemaal gerealiseerd. Het is wél mooi dat Hartekind voor het eerst de magische grens van € 1.000.000 aan baten heeft bereikt en er voor €1.056.777 aan doelbestedingen is gedaan in 2022, een record!

Jullie zijn al langer dan 6 jaar Erkend. Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie stichting?
Stichting Hartekind is hard nodig en heeft daarom grote ambities. Daar hoort voor ons ook transparantie, open communicatie en accuraatheid bij in de rapportage van onze cijfers naar alle donateurs en achterban. Wij zijn dan ook trots en blij om - voor zover wij weten - voor het vierde jaar op rij het eerste Erkende Goede Doel te zijn dat de jaarrekening heeft goedgekeurd door de accountant.

De CBF-Erkenning, waar wij heel trots op zijn, toont aan dat wij een professionele en betrouwbare organisatie zijn waaraan iedereen die wil bijdragen aan onze belangrijke missie met een gerust hart kan geven.

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?
Het belangrijkste is de onafhankelijke toets van het CBF die controleert of wij aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. De CBF-Erkenning toont voor ons dan ook onze professionaliteit en betrouwbaarheid aan die wij essentieel vinden in het vertrouwen die wij krijgen van onze vrijwilligers, donateurs, medewerkers, sponsoren en andere betrokkenen.  

In kader van de herijking van onze meerjarenbegroting en het budget voor 2023 hebben wij dankzij de data verstrekking van het CBF een benchmark kunnen doen met soortgelijke organisaties. Dit heeft ons geholpen om met elkaar objectief criteria op te stellen voor het beoordelen en toetsen van de (meerjaren)begroting.