In de Spotlights: FloJa Malawi

FloJa Malawi wil in het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Hiermee zullen zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst. Deze week staat FloJa Malawi bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
In februari 2020 zijn er 20 leerlingen (tussen de 14 en 16 jaar) van het Jan Arentsz college uit Alkmaar op “studievakantie” bij ons op bezoek geweest in Malawi. Een geweldige ervaring voor deze leerlingen én voor ons dorp Ngara. We hadden studenten van de “secondary school” in het dorp gekoppeld aan een Nederlandse leerling. Hier zijn vriendschappen voor het leven ontstaan en is de harde realiteit tussen rijk en arm meer dan duidelijk geworden. Samen sporten, samen koken, samen dansen en zingen in de kerk. Iedereen in het dorp kent nu het lied “Ola-le-le” van K3. De leerlingen uit Nederland hebben ook extra geld opgehaald waarmee we binnenkort een dubbel klasgebouw kunnen schenken aan het dorp.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd?
De kernwaarden van onze stichting waren altijd al “Eerlijk, Betrouwbaar, Professioneel en Transparant”. Door de Erkenning wordt dit nu ook objectief getoetst en gepubliceerd. Wij zijn dus erg blij dat we Erkend zijn door het CBF.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
In al onze uitingen en op onze website staat het CBF-Erkenningslogo. Ook in alle projectvoorstellen en -evaluaties benadrukken we dat we Erkend zijn. Wij zijn trots als organisatie dat we Erkend zijn en hechten er veel waarde aan dat het CBF ons en alle andere Erkende organisaties jaarlijks toetst.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Het aanvraagproces is voor ons zeer makkelijk verlopen. Dit kwam deels doordat wij een kleine organisatie zijn en onze processen en administratie al goed op orde hadden. Daarnaast hebben we een professioneel onbezoldigd bestuur. Het is een leerzaam proces geweest voor ons, omdat de aanvraag er ook voor zorgt dat je op een aantal gebieden extra maatregelen moet nemen.