Nieuws

In de Spotlights: Globewise

Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, krijgen door het volgen van onderwijs meer kans om de armoedespiraal waarin zij zitten te doorbreken. Onderwijs helpt om persoonlijke ambities mogelijk te maken, welzijn te vergroten en de maatschappij te versterken. Dat is goed voor hen en voor hun toekomstige kinderen. Steunen van onderwijs is een toekomstbestendige manier van ontwikkelingshulp. Globewise is een Nederlandse organisatie die zich tot doel stelt om meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs. Deze week staat Globewise bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
De laatste tijd zijn er veel leuke en positieve ontwikkelingen. We zijn erg blij met onze nieuwe samenwerking met een grote corporate organisatie. Het stelt ons in staat om circa 875 kinderen intensief te begeleiden en een vakopleiding te laten volgen, die ze met een diploma afronden. Deze kinderen, die opgroeien in sloppenwijken in Kenia en de Filipijnen, kunnen met een vakopleiding goed aansluiting vinden op de lokale arbeidsmarkt en gaan een betere toekomst tegemoet.

Afgelopen zomer hebben we een flink bedrag opgehaald met een benefietdiner waar een spreker van een van de begunstigde projecten sprak. Deze opbrengst komt 100% ten goede aan vakonderwijs van ex-straatkinderen in Tanzania en kansarme kinderen in Kenia.

We ontwikkelen op dit moment ook een cultureel uitwisselingsproject tussen middelbare scholen in Nederland en India, zodat leerlingen uit de beide landen zich in een andere cultuur gaan verdiepen. We hopen te bereiken dat de Nederlandse leerlingen zich inleven in hun leeftijdgenoten in India en beseffen dat onderwijs voor de leerlingen in India niet vanzelfsprekend maar wel noodzakelijk is om een betere toekomst tegemoet te gaan. Het organiseren van een klein benefietevent, georganiseerd door deze Nederlandse scholieren, ligt ook in de plannen.  

Waarom hebben jullie de CBF-Erkenning aangevraagd?
Het was voor ons het juiste moment. Als je donateurs wilt aantrekken om meer impact te kunnen genereren moet je kunnen aantonen dat je te vertrouwen bent. Een CBF-Erkenning wordt gezien als een keurmerk voor betrouwbaarheid, professionaliteit en transparantie. We waren al ANBI-geregistreerd, kosten-efficiënt en transparant, en ook op andere vlakken voldeden we grotendeels al aan de normen zoals die gesteld worden door het CBF, dus de stap was relatief klein.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn?
We hebben het CBF-logo op onze site staan, vermelden het bijvoorbeeld op een brochure bedoeld voor (toekomstige) donoren en gebruiken het logo in onze social posts en tijdens events. Ook in onze officiële verslaglegging, zoals het beleidsplan, benoemen wij onze CBF-Erkenning. Donoren weten dan dat wij aan de door het CBF opgestelde voorwaarden voldoen. Het geeft donoren de mogelijkheid om in het woud van goede doelen het kaf van het koren te kunnen scheiden.

Hoe is het traject van het aanvragen van de CBF-Erkenning verlopen? 
Het was een goede samenwerking, waarbij duidelijk werd aangegeven wat nodig was en wat de tijdslijnen waren. Het hele traject was eigenlijk gebruiksvriendelijker en makkelijker dan we verwacht hadden!