In de Spotlights: Varend Corso Westland

Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend evenement waarin boten rondvaren die volledig versierd zijn met bloemen en groenten. Het doel van dit evenement is bekendheid geven aan het Westlandse/Hollandse versproduct. Het Varend Corso collecteert op en langs het water om het evenement ieder jaar terug te laten keren.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
Namens het Varend Corso hebben wij zeker een leuk nieuwtje! Het Varend Corso is een al 23 jaar varend spektakel in de Zuid-Hollandse wateren dat ontstaan is om het brede publiek kennis te laten maken met de producten uit de Hollandse kas. Denk hierbij aan paprika’s, tomaten, gerbera’s, rozen en alle andere bloemen, planten en groente en fruit die hier opgekweekt worden. Met deze producten worden de meest spectaculaire boten opgemaakt.

Komend jaar verwachten wij voor het eerst een nieuwe route naar Den Haag te kunnen varen, in een nieuw weekend en met een grotere stoet dan ooit. Normaliter was het Varend Corso in het eerste weekend van augustus, dit zal komend jaar het eerste weekend van juli zijn (1 tot en met 4 juli). Daarbij zullen we op veler verzoek voor het eerst in de wateren van Den Haag varen. Op deze manier kunnen we het prachtige Nederlandse product aan een nog breder publiek laten zien.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd?
Tijdens het Varend Corso collecteren wij op en langs het water om geld op te halen om ook het volgende jaar weer een prachtig corso neer te kunnen zetten. Met de Erkenning door het CBF staan gemeenten deze collectes toe. Daarnaast kunnen wij middels deze Erkenning aan alle partijen die ons financieel ondersteunen laten zien dat wij een betrouwbare partner zijn. Er is dan ook nooit twijfel geweest of we het CBF-keurmerk moesten aanvragen of moesten verlengen.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom op deze manier?
Op onze website onze jaarstukken en verslagen tonen wij aan dat we het CBF-keurmerk bezitten. Op die manier is voor een breed publiek inzichtelijk dat wij het keurmerk hebben.

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Het is een soepel traject. Wij merken dat indien er stukken ontbreken er altijd in goed overleg aanvullingen gedaan worden en we hierbij geholpen worden.