In de Spotlights: Het Armoedefonds

Delen

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Bijna 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Vooral eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar hebben een grote kans op ernstige armoede.

Het Armoedefonds zet zich in voor het bestrijden en verzachten van de armoede in Nederland. De stichting doet dit in samenwerking met de overheid, maatschappij en individuen, onder andere door het doen van onderzoek en het geven van voorlichting. Het Armoedefonds biedt bovendien zowel financiële als materiële steun aan de lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland.

Recordaantal schoolspullenpassen
In 2020 zal het Armoedefonds een recordaantal aan schoolspullenpassen uitreiken. De schoolspullenpas is bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen die binnenkort weer hun schoolspullen moeten aanschaffen. Zij krijgen een pas met een tegoed van € 50. Deze passen worden door de lokale organisaties verstrekt. “Het aangevraagde aantal passen stijgt jaarlijks enorm. Maar het lijkt erop dat we de vraag bijna kunnen matchen dit jaar”, aldus Irene Verspeek, medewerker Fondsenwerving & Communicatie.

Over de Erkenning
Sinds 1 april 2020 is de stichting in het bezit van de Erkenning.  Aan het Armoedefonds kan dus gerust gegeven worden. Het Armoedefonds heeft wel goed moeten nadenken over de aanvraag. Dit heeft te maken met de omvang van de (personele) organisatie en benodigde administratieve inspanningen. Toch heeft de organisatie ervoor gekozen om het wel te doen. Verspeek: Wij hebben de Erkenning aangevraagd omdat wij denken dat daarmee de geloofwaardigheid van het Armoedefonds bij met name vermogensfondsen toeneemt”.