Nieuws

In de Spotlights: Rewilding Europe

In de Spotlights: Rewilding Europe

Rewilding Europe zet zich in voor grootschalig natuurherstel. Door middel van rewildingprincipes willen zij een duurzame oplossing bieden voor het klimaat- en biodiversiteitscrisis in Europa. Zelfregulerende ecosystemen, geleid door natuurlijke processen bieden daarbij de beste garantie voor duurzaam resultaat. Deze week staat Rewilding Europe bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
We hebben in ons 10-jarig bestaan al vele bijzondere momenten meegemaakt. Van het loslaten van de eerste wisenten (Europese bizon) in één van onze rewildinggebieden (Roemenië, Karpaten) tot bijzondere producties zoals de wereldwijde Tv-serie ‘Europe’s New Wild’ op National Geographic. Vorig jaar vierden we ons jubileum met een online rewilding talkshow met Humberto Tan als gastheer. Leuk voor iedereen om terug te kijken!

Het belangrijkste is natuurlijk dat we impact maken in het veld. Verspreid over Europa werken onze teams aan natuurherstel op grote schaal, waarbij natuurlijke processen - zoals overstromingen en begrazing door wilde dieren - bepalen hoe het landschap eruit komt te zien in plaats van gecontroleerd beheer door mensen. Soms is dit door het weghalen van een dam en soms door grote grazers in een gebied te brengen en vrij te laten grazen, zoals wisenten en wilde paarden. Dit kunnen we alleen maar doen met de steun van vele organisaties en individuen. Daarom is de CBF-Erkenning voor ons zo belangrijk.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Voor ons was dat een no-brainer. Wij hebben er niet lang over nagedacht! We wilden graag de Erkenning omdat het belangrijk is om te laten zien dat we onze zaakjes op orde hebben en klaar zijn voor groei. Vooral voor een startende organisatie als wij is dit belangrijk naar bestaande en mogelijke donoren toe. Dat bleek ook toen we de Erkenning ontvingen. Het gaf zelfvertrouwen maar ook goede aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
We vermelden de Erkenning met trots op onze website. Op onze homepage, algemene organisatiepagina en op onze donatiepagina. De Erkenning geeft vertrouwen aan de mensen die onze website bezoeken. Ook vermelden we de Erkenning in ons jaarverslag.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
De Erkenning vroegen wij in 2014 voor het eerst aan en sinds 2016 zijn wij Erkend. De gesprekken met het CBF waren heel zinvol, omdat we voor het eerst werden beoordeeld op onze organisatie en interne processen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen die we allemaal hebben opgevolgd. We waren steeds verheugd om de CBF-Erkenning als goed doel te ontvangen en zijn daar elke keer weer trots op.