Nieuws

In de spotlights: IMC Weekendschool

Wat onderscheidt jullie stichting?
IMC Weekendschool bestaat dit jaar 25 jaar en in die jaren hebben we bewezen dat onze methode werkt. Wij bieden een kwalitatief hoogstaand programma wat meerdere jaren duurt waarbij we de civil society betrekken bij het onderwijs. Tijdens lessen van bevlogen vakexperts maken jongeren kennis met vele interessante werelden. Spelenderwijs leren zij zichzelf en hun mogelijkheden kennen. We bieden onze leerlingen een veilige omgeving waarin ze naar hartenlust kunnen experimenteren met rollen en perspectieven. Wij hebben na 25 jaar een zeer actief en groot alumni netwerk met ongeveer 4.000 oud-leerlingen.

Wat is het mooiste aan jullie werk?
Het enthousiasme van de leerlingen, gecombineerd met de bevlogenheid van de vele gastdocenten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen bij onze programma’s inspireert iedere week opnieuw. Een mooi voorbeeld is een gastdocent in het vak Techniek en Programmeren. Die zo betrokken is bij onze leerlingen en programma’s dat hij een compleet eigen lesprogramma samen met ons heeft ontwikkeld waarbij hij ook op geheel eigen initiatief allerlei testopstellingen heeft gebouwd. Als hij een les komt geven komt hij met een auto vol met eigen ontworpen materialen.

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?
De grootste uitdaging hebben wij de afgelopen jaren gehad tijdens de coronapandemie. We mochten een hele tijd geen lessen op locatie geven, maar vonden het toch heel belangrijk om onze leerlingen te blijven bereiken. We hebben veel leerlingen, met hulp van onze partners, van computers en zelfs internet voorzien en ervoor gezorgd dat de gastdocenten hun lessen online konden geven. Daarnaast hebben we speciale lessen ontwikkeld voor deze online lesperiode. Juist in deze moeilijke tijd was het belangrijk om met de leerlingen contact te houden.

Jullie zijn sinds 2019 Erkend… Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie organisatie?
De Erkenning door het CBF draagt ertoe bij dat we op onze partners en donateurs overkomen als een betrouwbare organisatie. Dat is een fijn uitgangspunt in gesprekken die wij voeren met bestaande en potentiële partners. Het CBF verlangt onder meer transparantie qua verslaglegging; dat sluit goed aan bij onze eigen uitgangspunten en is bovendien belangrijk in alle gesprekken die wij voeren, zowel op fondsenwervingsgebied als op strategisch en conceptueel vlak. 

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?
De onafhankelijke toets van het CBF controleert of wij aan de kwaliteitseisen voldoen. De CBF-Erkenning die we daarmee krijgen opent voor ons deuren voor onze activiteiten gericht op fondsenwerving, omdat het vertrouwen geeft aan bedrijven, fondsen en donateurs.

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?
Sinds 1998 verzorgt IMC Weekendschool haar unieke lesmethode, die een aanvulling is op het reguliere onderwijs. Weekendschoolvakken openen werelden. Werelden waarin vele beroepen worden uitgeoefend. De lessen zijn voor jongeren vanaf 10 jaar van alle schoolniveaus. Zo ontdekken leerlingen in het vak Recht hoe het is om rechter, advocaat, politieagent, juridisch medewerker of cipier te zijn. Of in het vak Kunst hoe het is om filmmaker, cameravrouw, regisseur of decorbouwer te zijn. Voor elk talent en elke ambitie zijn weekendschoolvakken een bron van inspiratie. Op de weekendschool leren kinderen op deze manier wat ‘later’ is.

Op 61 locaties, in 154 klassen, volgen ruim 3.300 leerlingen per week één van de programma’s van IMC Weekendschool: op 10 weekendscholen op zondag, op 39 basisscholen tijdens de reguliere schooldag en op 12 nieuwkomersscholen door de week, na schooltijd. Dankzij een groot netwerk van bevlogen gastdocenten, alumni, (oud-)medewerkers, vrijwilligers, leerkrachten, bedrijven, fondsen, particulieren, gemeentes en scholen laat IMC Weekendschool het potentieel van kinderen tot bloei komen. IMC Weekendschool heeft een alumninetwerk met bijna 4.000 oud-leerlingen, die op velerlei wijze actief en betrokken blijven. Samen maken we toekomst.