In de Spotlights: Stichting Steunfonds Drents Museum

Delen

Het Drents Museum, gevestigd in Assen, is een museum met internationale allure dat jong én oud inspireert met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis. Stichting Steunfonds Drents Museum is ontstaan voor het verkrijgen van donaties, legaten en erfenissen die kunnen worden aangewend voor niet-subsidiabele bestedingen van het Drents Museum.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Als Stichting Steunfonds Drents Museum hebben we in 2020 het museum ondersteund bij de totstandkoming van Studio DM (zie afbeelding 1), artist residence en gastenverblijf van het Drents Museum.

Stichting Drents Museum was tot erfgenaam benoemd in de nalatenschap van de laatste bewoner van een huis, op steenworp afstand van het museum. De erfenis betrof onder meer de helft van de woning. Deze werd nagelaten aan Stichting Drents Museum en aan de KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij).

Doordat de woning in dezelfde straat als het Drents Museum was gelegen, heeft de directie direct de wens uitgesproken om de woning voor activiteiten van het Drents Museum te behouden. Aangezien het museum volgens eigen beleid niet zelfstandig onroerend goed in eigendom kan aanhouden, is Stichting Steunfonds gevraagd of zij het eigendom willen verwerven met als doel de activiteiten van het museum te ondersteunen.

We zijn dan ook verheugd dat we, met behulp van het kort opgebouwde vermogen van andere erflaters, met elkaar deze prachtige nalatenschap om hebben kunnen zetten tot een artist residence en guesthouse van het Drents Museum.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Het Steunfonds is in 2004 opgericht en heeft tot 2017 geduld moeten uitoefenen voordat de eerste middelen beschikbaar kwamen. In dat jaar ontving de stichting de eerste gelden uit erfenissen en fondsen. Hierdoor hebben we een start kunnen maken met het opbouwen van ons vermogen.

Zoals eerder aangegeven heeft men sinds 2017 de Stichting beter leren kennen en hebben we geleidelijk aan meer schenkingen en legaten mogen ontvangen. We vinden het belangrijk om de banden met onze relaties te verstevigen en de zichtbaarheid van de Stichting te vergroten.

Een van de bestuursleden van het Steunfonds was al bekend met de CBF-Erkenning. Wij waren indertijd en natuurlijk nog steeds van mening dat transparantie, compliance en zorgplicht een must zijn in de wereld van fondswervende instellingen. Met de CBF-Erkenning kunnen we dit nóg beter uitdragen.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Op onze website en via onze communicatiekanalen, zoals sociale media informeren we dat Stichting Steunfonds Drents Museum de CBF-Erkenning heeft ontvangen. Daarnaast starten we een marketingcampagne om de zichtbaarheid van het Steunfonds te vergroten, waarbij het uitdragen van de Erkenning centraal staat. Tevens informeren wij onze relaties en de notariaten in de omgeving over dit heugelijke feit.

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Het traject is ons inziens goed en soepel verlopen, mede omdat een van de bestuursleden al op de hoogte was welk traject we met elkaar ingingen.

Daarnaast is de Stichting sinds 2017 tot bloei gekomen, nadat de eerste gelden waren ontvangen. Het heeft als doel het Drents Museum te ondersteunen voor het doen van die noodzakelijke nog gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten worden voldaan. Om dit doel te behalen is het van belang dat Stichting Steunfonds Drents Museum financiële middelen vergaart door middel van fondsen, schenkingen, donaties en erfenissen.