Nieuws

In de spotlights: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?
Delen

Wat is het mooiste aan jullie werk?

De KNRM is trots op de 24/7 beschikbaarheid van 1400 onbetaalde vrijwilligers die 365 dagen per jaar mensen in nood helpen en redden op zee en het ruime binnenwater van Nederland. Zodra de Nederlandse Kustwacht de hulp inroept van de KNRM, laten de de KNRM-vrijwilligers hun betaalde reguliere werk of privé activiteiten vallen om in actie te komen voor de KNRM. Binnen 10 minuten na een noodoproep varen de KNRM-reddingboten uit op weg naar de hulpvragers op het water. Gemiddeld gebeurt dat 2500 keer per jaar vanuit 45 reddingstations in Nederland, waarbij jaarlijks ruim 4000 mensen gered en geholpen worden.

Van de 4000 geredde mensen is gemiddeld 10% (400 mensen) in direct levensgevaar. Zonder de hulp van de KNRM zou het leven van deze 400 mensen anders aflopen. Daarnaast bevindt 20% - 30% van de geredden zich in gevaarlijke omstandigheden, waarbij veranderende weersomstandigheden of stroming direct kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties. Door snel en zeer professioneel te handelen worden hulpvragers door de KNRM uit het water of van schepen in nood gered en direct van de noodzakelijke medische zorg voorzien (eerste hulp). Het kan daarbij gaan om recreatieve watersporters, mensen uit de beroepsvaart, maar ook om strandgangers en passagiers van veerboten of cruiseschepen.

De impact van de reddingsacties van de KNRM is groot. Zowel in aantallen als in de rust en professionaliteit waarmee de reddingsacties worden uitgevoerd. De reactie van geredden na afloop van een redding is meestal: “op het moment dat de vrijwillige redders van de KNRM aan boord stapten van onze boot, wisten we dat we veilig waren en dat het goed ging komen.”

De KNRM bestaat al bijna 200 jaar (1824-2024) als volledig zelfstandig gefinancierde goede doelen organisatie gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

  1. Hulpverlening is gratis voor de hulpvrager

  2. De hulp wordt geboden door onbetaalde, maar professioneel getrainde vrijwilligers

  3. De KNRM wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties van kleine en grote donateurs, bedrijven en vanuit nalatenschappen

Jullie zijn sinds 1998 Erkend. Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie stichting?

De CBF-Erkenning toont aan onze donateurs, erflaters en andere betrokkenen aan dat de KNRM een professionele, betrouwbare, transparante organisatie is. Het toont aan dat we open en eerlijk communiceren met onze achterban en dat de rapportages van onze cijfers accuraat en eerlijk zijn. De rapportages van de kengetallen van Erkende Goede Doelen op de website van het CBF zijn uniform en daardoor onderling goed vergelijkbaar. Dat vormt een mooie benchmark. Dat draagt bij aan transparantie van de totale Nederlandse goede doelen markt.  

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?

Het belangrijkste is de onafhankelijke beoordeling door het CBF die checkt of onze rapportages en (website)communicatie voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. De CBF-Erkenning toont voor ons (maar met name voor onze achterban) aan dat we professioneel werken, betrouwbaar en transparant zijn en dat dit bevestigd wordt vanuit een onafhankelijke toets van een belangrijke onafhankelijke overkoepelende branche organisatie.   

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?

De belangrijkste uitdaging is om steeds voldoende vrijwilligers te hebben en te werven die dit belangrijke, veeleisende en tijdrovende vrijwilligerswerk willen en kunnen doen, waardoor de KNRM 24/7 en 365 dagen per jaar operationeel inzetbaar kan zijn. Met name overdag (als ook onze vrijwilligers “gewone” banen hebben) is het regelmatig een uitdaging om op ieder reddingstation voldoende bezetting te hebben om binnen 10 minuten na een noodmelding uit te kunnen varen.

Voor vrijwilligers betekent dat 24/7 rondlopen met een pieper en ook opgeroepen worden als dat niet goed uitkomt: overdag tijdens je werk, in het weekend tijdens een verjaardagsfeestje, tijdens het naar bed brengen van je kinderen of tijdens het eten. Gelukkig biedt het vrijwilligerswerk ook veel uitdaging, plezier, saamhorigheid en vriendschappen voor onze vrijwilligers, waardoor de KNRM altijd op de vrijwilligers kan rekenen.

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?

De KNRM bestaat 200 jaar op 11 november 2024. Vanaf 11 november 2023 starten we ons jubileumjaar met heel veel prachtige activiteiten en evenementen. Het thema van het jubileumjaar is: ‘omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’. Wil je ons volgen en heb je interesse om een evenement bij te wonen, hou dan onze website in de gaten: www.knrm.nl