Nieuws

In de spotlights: Reddingsbrigade Nederland

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?
Delen

Wat is het mooiste aan jullie werk?

Reddingsbrigade Nederland, ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is de koepelorganisatie waarbij 149 lokale reddingsbrigades zijn aangesloten. In totaal hebben we ruim 21.000 leden. Onder hen zijn zo'n 2750 lifeguards. Dit zijn goed opgeleide vrijwilligers die actief zijn aan de kust, bij binnenwater, in zwembaden en tijdens waterrijke evenementen. Wij hebben een gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water. Ze doen er alles aan om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water in Nederland.

"Wij hebben een gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water."
—Reddingsbrigade Nederland

Wat is jullie grootste uitdaging?

De grootste uitdaging van Reddingsbrigade Nederland is mensen bewust maken van het belang van leren zwemmen én van de risico’s van open water. Iedereen die gaat zwemmen of op een andere manier in of op het water is moet zwemveilig zijn. Dit betekent dat je eerst zwemdiploma’s haalt. Zo beschik je over vaardigheden om in het water op een veilige manier te bewegen en te overleven. Die vaardigheden moet je vervolgens onderhouden. Blijven zwemmen is belangrijk. Daarnaast moeten mensen op de hoogte zijn van de natuurlijke omstandigheden. Open water is geen zwembadwater.

Jullie zijn nu 9 maanden een Erkend Goed Doel. Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie stichting?

Met de CBF-Erkenning laat Reddingsbrigade Nederland zien dat zij voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die voor de uitvoering van haar taken grotendeels afhankelijk is van fondsen en donateurs. Het CBF stelt dat je aan een Erkend Goed Doel gerust kan geven. Je kan ervan uitgaan dat een Erkende organisatie:

  • daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld

  • zorgvuldig omgaat met elke euro

  • verantwoording aflegt

  • zich onafhankelijk laat controleren

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?

Het CBF draagt vanuit de eigen missie bij aan een professionele goededoelensector die het vertrouwen heeft van donateurs. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door deze toezichthouder wordt uitgegeven.

Is er nog iets dat jullie willen toevoegen?

Wij houden toezicht op mensen die recreëren in, op en langs het water en helpen als ze in de problemen zijn gekomen, maar wij redden het niet zonder de financiële steun van derden. Een donatie aan Reddingsbrigade Nederland is gegarandeerd een bijdrage aan meer veiligheid in, op en langs het water!