In de Spotlights: Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Het geluid van weidevogels is op steeds minder plekken in Fryslân te horen. Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zet zich in voor weidevogels in Fryslân. De stichting doet dit door agrarische grond te verwerven, weidevogel-vriendelijk te beheren en daarbij het Fries agrarisch cultuurlandschap te behouden en verbeteren. Deze week staat Agrarisch Natuurfonds Fryslân bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Een bijzonder moment voor ons is de opstart van ons eerste project onder de naam Gruttoland. Via crowdfunding in samenwerking met onze mediapartner NDC mediagroep hebben meer dan 5.100 mensen één of meer m2 weidegrond geadopteerd. Recentelijk hebben we de obligatielening opengesteld. Binnen korte tijd zijn er meer dan 100 eeuwigdurende obligaties afgenomen. Allemaal bedoeld om de bedreigde grutto te redden. Onze stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) wil via crowdfunding, fondsen- en subsidieverwerving en schenkingen/legaten inkomsten genereren om weidegrond aan te kopen. En positief: 2021 was een uitzonderlijk goed weidevogeljaar. Door het natte voorjaar moest landbewerking worden uitgesteld en was er voldoende voedsel voor weidevogels. In Gruttoland werden op 40 hectares meer dan 140 gruttokuikens vliegvlug.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
ANF wil vertrouwen wekken bij mensen en partijen die haar steunen. Door de Erkenning hebben mensen meer vertrouwen in onze stichting. We worden immers jaarlijks getoetst. Bij grotere fondsen is het CBF vaak een vereiste. Daarom was na onze oprichting in 2017 aansluiting bij het CBF een van de eerste acties.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
In de meeste externe communicatie laten we mensen weten dat ANF het CBF-keurmerk heeft. In uitingen (advertenties) van ANF is het CBF-Erkenningslogo meestal opgenomen. Op onze website leggen we uit dat het CBF belangrijk voor ons is.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Na het voornemen van ANF om de CBF-Erkenning aan te vragen hebben we contact gezocht. De aanvraagprocedure was pittig maar overzichtelijk. De begeleiding vanuit de CBF-organisatie (Hidde Wijga) was prima. We hadden te maken met een deskundig en prettig persoon die ons goed door het proces heeft geloodst. Nu hebben we jaarlijks contact. We verwachten door onze groei de komende jaren te kunnen doorgroeien naar categorie B van de CBF-Erkenning.