In de Spotlights: Stichting Nepal

Delen

In de Spotlights: Stichting Nepal

Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter, in de meer afgelegen streken in Nepal is geen onderwijs voorhanden. Er is weinig geld voor de gezinnen, onderwijskrachten kunnen niet betaald worden, er is geen budget voor schoolgebouwen en er ontbreken materialen. Stichting Nepal biedt uitkomst voor hen die het nodig hebben.

Stichting Nepal zet zich in voor mogelijkheden tot scholing voor kinderen uit kansarme lagen van de bevolking van Nepal, ontwikkelingsmogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare groepen en bewustzijn opwekken op het gebied van gezondheid en hygiëne. Sinds 1993 voeren ze 183 projecten uit, o.a. in samenwerking met Wilde Ganzen en de Nepal Trust.

Op schema, ongeacht tegenslagen
Van de 183 projecten zijn er 150 voltooid. Ruim 80% is een succes. Naast de ‘gewone’ lopende projecten heeft Stichting Nepal noodhulp kunnen bieden, terwijl de vaste projecten redelijk op schema liggen, ondanks de coronategenslagen. Ze hebben onder andere voedselhulp en lespakketten kunnen bieden. Behalve door corona, is Nepal ook getroffen door zware regenval, ook hier schoot Stichting Nepal te hulp.

Bijzondere inzamelingen
De Stichting ontvangt donaties van particulieren en van organisaties. Om extra inkomsten te krijgen, organiseert Stichting Nepal diverse activiteiten: er zijn vier concerten en twee theatervoorstellingen gegeven en twee kunstveilingen gehouden. Ook zijn diverse boeken uitgegeven.

Over de Erkenning
Sinds 1 november 2011 is de stichting in het bezit van de Erkenning. Aan Stichting Nepal kan dus gerust gegeven worden. Stichting Nepal heeft de Erkenning aangevraagd om maximaal transparant te zijn. De stichting vond de aanloop tot het verkrijgen van de  Erkenning lastig. “De statuten moesten worden aangepast. Maar de hulp van het CBF was prima. We zijn als organisatie administratief en juridisch erop vooruitgegaan. Dit helpt bij fondsenwerving,” aldus voorzitter Krijn de Best.