In de Spotlights: Stichting Plons

Stichting Plons organiseert aangepaste watersportactiviteiten voor mensen die door ziekte of beperking ‘buiten de boot vallen’. Ze streven ernaar om middels deze watersportactiviteiten bij te dragen aan de revalidatie, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van de deelnemers. Deze week staat Stichting Plons  bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Bijzondere momenten zijn er bij de activiteiten van de Stichting Plons nagenoeg altijd. Wij noemen onze deelnemers, mensen met een beperking en ernstig zieke kinderen, dan ook niet voor niets Bijzondere watersporters! Want het zeilen met deze doelgroep is uniek en elke dag weer een belevenis om mee te maken. Nu twee zeilseizoenen zijn geraakt door coronamaatregelen, snakken we weer naar die gewone en zo bijzondere zeilmomenten met onze deelnemers. De boten liggen al in het water.

Wij hebben als stichting een flink aantal bijzondere momenten gehad buiten de reguliere activiteiten om. Zo zijn wij in het verleden, in het hoger beroep, in het gelijk gesteld door de rechter in een rechtszaak tegen de Belastingdienst omtrent de ANBI-status. Kort gezegd dient sporten voor mensen met een beperking primair het welzijn en daarmee het algemeen belang. Ook zijn wij door het Koninklijk Watersportverbond gehuldigd met de ‘Ir. Loeff Penning’ die met hoge uitzondering wordt uitgereikt. Stichting Plons is hierbij omschreven als een organisatie die het zeilen voor mensen met een beperking op een bijzondere wijze mogelijk maakt. De uitreiking van de Erkenning door het CBF aan Stichting Plons op het podium, tussen grote bekende doelen zoals War Child en het Longfonds, was ook een bijzonder moment dat ons met trots vervulde.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
We hebben direct de procedure voor de Erkenning ingezet en hebben hier als bestuur geen moment over getwijfeld. Het zit in het DNA van Stichting Plons om de bestuurlijke lat zo hoog mogelijk te leggen m.b.t. transparantie, governance en verantwoording van onze ontvangen gelden. De jaarlijkse toetsing wijst ons ook op nieuwe ontwikkelingen en aangescherpte normen, die wij vervolgens opnemen in ons beleid. Recent hebben wij bijvoorbeeld de gehele WBTR-procedure doorlopen en de statuten laten aanpassen om aan deze nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. Misschien zijn we zelfs een van de eerste WBTR-proof goededoelenstichting in Nederland!

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Wij hebben het Erkenningslogo in alle communicatie-uitingen opgenomen en ook het Erkenningspaspoort is nadrukkelijk te vinden via onze website. Wij vinden het zeer belangrijk om als Erkend Goed Doel te laten zien dat we ons conformeren aan de hoogste eisen en hiervoor ook een goedkeuring hebben. Wij zijn ons terdege bewust dat fondsen en gevers een keuze kunnen maken uit zeer veel verschillende goede doelen en een goed gevoel moeten hebben en houden over de bestemming van de beschikbaar gestelde gelden.

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Stichting Plons heeft begin 2016 online een aanvraag ingediend en toegang gekregen tot het portal van het CBF om de procedure voor de Erkenningsregeling te doorlopen. Binnen ons bestuur is het draagvlak voor deze procedure 100%. En zoals eerder aangegeven, was het in lijn met onze ambitie om volledig transparant te zijn met betrekking tot onze activiteiten en de besteding van ontvangen gelden.