Nieuws

In de spotlights: IT4Kids

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?
Delen

Wat onderscheidt jullie stichting?

IT4Kids is gericht op het mogelijk maken van structurele sportkansen voor financieel en fysiek kwetsbare kinderen in Nederland. Dit doen wij met een innovatieve manier van fondsenwerving. IT4Kids zamelt afgeschreven IT-apparatuur in van bedrijven en doneert de waarde daarvan aan projecten van goede doelen, die kinderen uit deze doelgroep een sportkans geven.

Doordat wij de IT-apparatuur een tweede leven geven (de data worden gecertificeerd gewist) dragen wij ook nog bij aan het milieu. Een win-win situatie voor de donateurs dus!

We werken samen met meerdere verwerkingspartners om de hoogste waarde voor de apparatuur te kunnen krijgen en sinds kort hebben wij een stichting-BV opgericht, die ook IT-apparatuur kan verwerken en er alles aan doet om de hoogste waarde ervoor te verkrijgen. Dit is uniek in Nederland, omdat dit de enige partij is die zonder winstoogmerk IT-apparatuur verwerkt en alle dividend aan IT4Kids uitkeert.

Wat is het mooiste aan jullie werk?

De samenwerking met goede doelen partners en donateurs en de overtuiging dat sport een krachtig middel is waarmee deze kinderen zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen.

De 15 samenwerkende goede doelen zijn ook echte partners. We steunen een project dat aansluit bij onze missie en werken vanuit een partnership op diverse vlakken. Samen kijken we vooral naar de impact die we met het project voor de kinderen realiseren en daarnaast activeert het goede doel haar netwerk om te kijken of zij IT-apparatuur willen doneren. De waarde hiervan komt weer on top off hun project.

Het is geweldig om de projecten te bezoeken en te ervaren wat sport doet met kinderen. Wij noemen ze de #skills4life. Sport brengt zoveel: winnen, verliezen, weerbaarheid, respect. Die blije gezichtjes zijn goud waard!

Jullie zijn sinds 2021 Erkend… Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie werk?

Het is prettig om te werken volgens de richtlijnen van het CBF, het geeft sturing en transparantie. Daarnaast geeft het vertrouwen aan (potentiële) donateurs. Wij selecteren onze goede doelen partners op transparantie en inzichtelijkheid. Dat maakt dat bijvoorbeeld ambassadeurs en donateurs kiezen om zich aan te sluiten bij IT4Kids. Ze weten dat iedere gedoneerde euro goed besteed wordt en het ten goede komt van sportkansen voor financieel en fysiek kwetsbare kinderen.

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?

Dat het CBF toezicht houdt en toetst of IT4Kids aan de kwaliteitseisen voldoet. De richtlijnen en jaarlijkse checks zijn helder en geven goede handvatten om uit te stralen dat we een professionele stichting zijn. En daarbij geeft CBF-keurmerk het vertrouwen aan onze achterban en donateurs.

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?

De grootste uitdaging speelde tijdens de coronaperiode. IT4Kids had net een professionalisering van de stichting doorgemaakt en vol ingezet op het werven van hardwaredonaties. Omdat het hele land op slot ging en er niet meer op kantoor werd gewerkt, ging de geprognotiseerde groei niet door. We moesten creatief zijn, want de stichting was vanuit het verleden nog afhankelijk van fundraising events. Ook dat stond stil, maar we konden met een mooi online evenement de 'schade' enigszins beperken. Tegelijkertijd konden we de stichting aan de achterkant organiseren en volgens de CBF-richtlijnen gaan werken en ons voorbereiden op de CBF-erkenning die we een jaar later hebben gekregen. Dus dat was dan een positieve wending.

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?

IT4Kids bestaat dit jaar 10 jaar en samen met onze goede doelen partners vragen wij aandacht voor sportkansen voor kinderen. Wist je dat 2 tot 3 kinderen in een schoolklas in Nederland geen toegang heeft tot sport? Samen willen wij bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van sport.  Door samen op te trekken en bedrijven bewust te maken dat afgeschreven IT-apparatuur een waarde heeft en door dit aan IT4Kids te doneren kunnen wij deze kinderen een sportkans geven. Wij streven naar een toekomst, waarin alle kinderen in Nederland, die financieel & fysiek kwetsbaar zijn, toegang hebben tot sport en dit structureel kunnen beoefenen.

Bekijk hier het Erkenningspaspoort van IT4Kids