Fysieke landelijke collectes, donateurswerving en coronavirus

Collectes starten weer na 6 juni
Delen

Van 15 t/m 20 juni a.s. gaat de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als eerste collectefonds weer langs de deuren. Verantwoord en volgens de richtlijnen. De MLDS heeft er, mede gezien de afname van beschikbare stortingsautomaten, voor gekozen om geen contante giften in te zamelen dit jaar.

De huis-aan-huisdonateurswerving van Erkende Goede Doelen is met inachtneming van een streng protocol weer opgestart.

De brancheorganisaties van wervingsbureaus, Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) en Vereniging Fieldmarketing Nederland (VFN) hebben een raamwerk ontwikkeld waarmee de leden die dat willen, hun wervingsactiviteiten buitenshuis kunnen hervatten. 
Leden- en donateurswerving in de publieke ruimte is mogelijk mits de medewerkers de leidende principes van dit raamwerk en het eigen protocol van de wervingsbureaus goed naleven. Ofwel: ‘met gezond verstand veilig de straat weer op’.

De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen.

Digitaal doneren kan natuurlijk altijd! Op de website van het goede doel dat je wilt steunen, vind je de mogelijkheden.