NDP juni 2020: Donateur houdt vertrouwen, ook tijdens de coronacrisis

Delen

De coronacrisis heeft weinig veranderd aan het vertrouwen van donateurs in goede doelen. Dat is een van de conclusies in het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP) over het tweede kwartaal van 2020.

Het donateursvertrouwen daalde in juni licht van -6 naar -14. Dat in tegenstelling tot het consumentenvertrouwen: dat ging in de afgelopen drie maanden hard onderuit: van -2 in maart, via -22 in april en -31 in mei naar -27 in juni.

Sympathie voor nalaten aan goede doelen stijgt niet
H
et NDP vroeg ook hoe het panel denkt over nalaten aan goede doelen. Aanleiding was eennbericht over toenemende drukte bij notarissen door corona, in het bijzonder door veel vragen over testamenten. Maar die drukte bij notarissen is niet te koppelen aan een stijgende populariteit van nalaten aan goede doelen. Uit de meting blijkt dat 46% van de panelleden dit een sympathieke gedachte vindt. De laatste keren dat het NDP hiernaar vroeg (2014 en 2016) was dit resp. 59% en 53%.

Voorkeur voor schriftelijk contact
Als het gaat over de manieren waarop goede doelen mensen benaderen, is er een duidelijke voorkeur voor schriftelijke benadering (e-mail, post, banners, sociale media) boven mondelinge communicatie (telefonisch, op straat en aan de deur). Minst geliefd blijft onveranderd de telefoon. Ook SMS/Whatsapp ervaart het panel als onprettig. Mogelijk ervaren mensen dit als privé-communicatie en willen ze niet dat goede doelen zich hierin mengen.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.