NDP maart 2021: Vertrouwen in goede doelen zit in de lift

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen lijkt terug te klimmen naar het peil van vóór de coronacrisis. Tussen december 2020 en maart 2021 steeg het vertrouwen van -20 naar -14, zo blijkt uit het rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP) over het eerste kwartaal van 2021.

Zoals altijd lijken mensen ook nu optimistischer over hun eigen geefgedrag dan over het verwachte geefgedrag van de Nederlandse bevolking. Als men het vertrouwen moet uitdrukken in een cijfer, krijgen goede doelen op dit moment een 7,2. Daarmee lijkt het vertrouwen toe te nemen: in het derde kwartaal van 2015, toen deze vraag voor het eerst werd gesteld, scoorde het vertrouwen nog een 6,4. Panelleden geven een hoger cijfer naarmate ze hoger opgeleid zijn.

Geven via donatieplatforms

Hoe denkt u over geld doneren via een donatieplatform? Bijvoorbeeld met een actie voor of van een goed doel, of een persoonlijke actie van mensen die geld inzamelen voor bijvoorbeeld een operatie in het buitenland? Op deze vraag geeft ruim 1 op de 3 mensen aan afgelopen jaar weleens zo een gift te hebben overgemaakt, jongeren iets vaker dan ouderen. Slechts 1 op de 10 panelleden is hier echt positief over. De grote meerderheid geeft de voorkeur aan direct geven aan een (Erkend) goed doel. Er is veel twijfel of giften via donatieplatforms echt goed terechtkomen. Ook is er angst voor oplichting, gek genoeg vooral bij jongeren tot 30 jaar. Over het algemeen staan mensen dus nog niet erg open voor het geven via donatieplatforms. De meerderheid wil beter toezicht.

Op de vraag of goededoelenorganisaties in de coronacrisis voldoende zichtbaar waren en een cruciale positieve rol speelden, wordt zeer verschillend geantwoord. Slechts een minderheid is hier uitgesproken positief over. Wel is 1 op de 5 panelleden bereid geld te doneren aan goede doelen voor coronabestrijding in andere landen zodra de crisis in Nederland op zijn einde loopt.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel

Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.