Nieuws

Het Nederlandse Donateurspanel en trends in het donateursvertrouwen

Sinds 2005 meet WWAV namens het CBF ieder kwartaal het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek, het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Het NDP laat zien hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en onderzoekt verschillende factoren hierop. Daarnaast is het NDP voor het CBF belangrijk om trends en ontwikkelingen in de sector te signaleren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien.

Wat is het Nederlandse Donateurspanel?
Voor het CBF is het belangrijk om te weten wat de donateurs vinden van de sector en hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. Met het NDP wordt gemeten hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen in de Nederlandse samenleving. Het indexcijfer wordt bepaald op basis van vijf vragen over het Nederlandse geefklimaat, over de persoonlijke geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De methodiek voor de peiling is afgeleid van de meting van het consumentenvertrouwen door het CBS. Daarnaast stelt het CBF per kwartaal een paar vragen aan de donateurs over actuele en relevante thema’s. De uitkomsten van het NDP worden ieder kwartaal gedeeld via onze website.

Donateursvertrouwen in tijden van crises en oorlog
Zowel het consumentenvertrouwen als het donateursvertrouwen worden beïnvloed door verschillende factoren. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en inflatie zijn allemaal factoren die invloed hebben op het vertrouwen in de samenleving. Uit de rapporten van WWAV blijkt dat het donateursvertrouwen meestal de trend van het consumentenvertrouwen volgt.

In 2020, het eerste coronajaar, zagen we dat het donateursvertrouwen daalde. Dit is niet verrassend, gezien het feit dat crises vaak zorgen voor een daling in het vertrouwen. Ondanks het feit dat corona nog niet voorbij was, steeg in 2021 het donateursvertrouwen toch weer. In maart 2022 was een afwijkende trend te zien; het consumentenvertrouwen was historisch laag, terwijl het donateursvertrouwen juist historisch hoog was. Een laag consumentenvertrouwen is niet gek, gezien de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Toch liet de Nederlandse samenleving een hoge geefbereidheid zien. Aan het begin van de oorlog werden verschillende kleine en grote hulpacties opgezet, waaronder Giro555. Na maart is het donateursvertrouwen weer iets gedaald. Daarmee volgt het weer de trend van het consumentenvertrouwen, maar wel op flinke afstand (index -25 vs. -59).

Interessant is ook dat het laatste rapport laat zien dat het vertrouwen in instanties in zijn algemeenheid is gedaald. Enkele instanties gaan tegen deze trend in, zoals het CBF. Het vertrouwen  de CBF-Erkenning is met 8 procentpunt gestegen. Ook is gebleken dat jongeren tot 30 jaar bovengemiddeld veel vertrouwen hebben in de CBF-Erkenning.

Een verschuiving in belangrijke onderwerpen
Factoren zoals crises en oorlog hebben ook invloed op de onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Aan het eind van ieder jaar vraagt het NDP welke onderwerpen het volgende jaar meer aandacht moeten krijgen. Tijdens de coronacrisis was het onderwerp “behandeling en genezing van (besmettelijke) ziektes (zoals aids en corona)” een opvallende stijger in de lijst. Daarnaast gaven mensen aan meer te zijn gaan geven aan de gezondheidssector.

Met de inflatie is te zien dat financiële onderwerpen, zoals “armoede in Nederland”, “de groter wordende kloof tussen arm en rijk” en “stijgende zorgkosten in Nederland” steeds belangrijker worden voor mensen. Daarnaast worden de klimaatproblemen voor steeds meer mensen een aandachtspunt.

Wat kunnen we verwachten in de toekomst?
Met de hoge inflatie van de afgelopen tijd, staan donaties aan goede doelen nu in de top 3 dingen om als eerste op te besparen (NDP Rapport 2022 – maart). Bij een peiling van Goede Doelen Nederland in september jl. gaven goede doelen aan nog geen inkomstendaling te zien, maar dit wel te verwachten. De komende periode moet blijken of dit ook echt het geval is. In december wordt het laatste rapport van dit jaar gepubliceerd. Ook dan wordt weer gekeken naar belangrijke onderwerpen voor volgend jaar. Wil je voorgaande rapporten teruglezen? Dat kan hier!