NDP juni 2021: Vertrouwen in goede doelen blijft stijgen

Ook in het tweede kwartaal van 2021 steeg het vertrouwen van donateurs in goede doelen. Dat blijkt uit de laatste meting van het NDP (Nederlands Donateurs Panel). Twee andere conclusies: het gebruik van QR-codes voor donaties zet door. En mensen hebben, ondanks de invoering van de AVG, nog geen gevoel van controle over hun persoonsgegevens.

Tussen maart en juni van dit jaar steeg het donateursvertrouwen -14 naar -10 (het consumentenvertrouwen steeg van -18 naar -3). Deze cijfers geven aan hoe panelleden denken dat het gesteld is met het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in goede doelen. Het eigen vertrouwen in goede doelen geven de panelleden dit kwartaal een 7,3 (was 7,2 in het vorige kwartaal). Dit is het hoogste cijfer sinds we de vraag in 2015 voor het eerst stelden.

Het panel werd ook gevraagd naar het gebruik van QR-codes. In december 2019 werd deze vraag ook gesteld en gaf 70% aan QR-codes te gebruiken. Inmiddels is dat 78%. Op de vraag of mensen bereid zijn te doneren via een QR-code reageert 48% positief. In 2019 was dit nog 40%. De genoemde voordelen van doneren via een QR-code zijn snelheid, gemak en betrouwbaarheid. Degenen die niet via QR-codes doneren vinden het juist onveilig, men is er onbekend mee of heeft een voorkeur voor contant geven, bijvoorbeeld bij een collecte.

Het donateurspanel kreeg ook vragen over de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Die is van toepassing sinds 25 mei 2018. In de hele Europese Unie geldt sindsdien dezelfde privacywetgeving. Uit de meting blijkt dat panelleden het basisvertrouwen hebben dat goede doelen zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. Een op de vijf leden heeft het idee dat er sinds de AVG-wetgeving iets fundamenteels is veranderd in de manier waarop goede doelen met persoonsgegevens omgaan. Opmerkelijk is dat 6 van de 7 panelleden niet het idee heeft volledige controle hebben over hun persoonsgegevens, terwijl dit nu in werkelijkheid wel zo is. Hier is voor goede doelen nog werk te doen.


Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop