Nieuws

NDP december 2021: klimaatprobleem grootste aandachtspunt voor 2022

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen is in het laatste kwartaal van 2021 licht gezakt. Dat blijkt uit de laatste meting van het NDP (Nederlands Donateurs Panel). De opleving die te zien was in het derde kwartaal van 2021, na een wat langere dip sinds 2020, zet dus niet door.

2021 was een bewogen jaar waarin de polarisatie sterk toenam, maar daardoor ook de hang naar liefde en omzien naar elkaar. Beide sentimenten zullen hun invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het vertrouwen in goede doelen, dat daalde van -8 in september tot -15 in december. Het consumentenvertrouwen daalde in dezelfde periode overigens veel sterker: tot -25 in december. Stijgende prijzen en een dalende koopkracht lijken daarbij een rol te spelen.

Behalve naar hun vertrouwen in goede doelen, werd de panelleden ook gevraagd welke problemen meer aandacht zouden moeten krijgen in 2022 en wie ze zouden moeten oplossen. Daaruit kwam als top-3: het klimaatprobleem, de toenemende kosten voor gezondheidszorg in Nederland en armoede in Nederland. Twee jaar geleden vond 32% van het panel al dat grote bedrijven de eerste verantwoordelijkheid hebben om het klimaatprobleem aan te pakken, dat is nu zelfs 47%.

Dat neemt niet weg dat mensen in het panel niet zelf iets willen doen. Op de vraag wat mensen willen doen om de wereld te verbeteren, geeft 58% van de mensen aan milieubewuster te willen leven. Dat is het meest gegeven antwoord. Dit is bij ouderen vanaf 60 jaar zelfs 61%. Ook geven mensen vaker aan bereid te zijn iets voor mensen in hun eigen omgeving te willen betekenen.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.


Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.