Nieuws

NDP juni 2022: Donateursvertrouwen zakt iets terug na recordhoogte

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen zakte in het tweede kwartaal iets terug maar is nog altijd hoog. In de maand maart stond dit nog op het hoogste niveau ooit gemeten door het Nederlands Donateurspanel (NDP).

Het contrast met het consumentenvertrouwen blijft groot. Met -50 is daar het laagste indexcijfer gemeten, sinds de meting in 1972 begonnen is. Het contrast met het hoge donateursvertrouwen blijft groot. Nadat dit in maart een historisch hoogtepunt bereikte, zakt het iets terug in het tweede kwartaal. Afgaand op de maandelijkse indexcijfers lijkt het donateursvertrouwen in het derde kwartaal wel meer te gaan dalen.

Het panel gaf ook zijn mening over de overheadkosten van goede doelen, de inzet van bekende Nederlanders en over de benaderingswijzen van goede doelen. Ruim een op de drie panelleden vindt 10 tot 20% overheadkosten acceptabel, voor een op de vier moet dit minder dan 10% zijn. Over de inzet van bekende Nederlanders voor goede doelen zijn de meesten positief, maar het vertrouwen stijgt er niet door. In de top-vijf van prettigste benaderingswijzen staan post en e-mail bovenaan en klimmen online banners en sociale media langzaam op. Benaderd worden aan de deur en op straat zakt verder terug, de waardering voor SMS/WhatsApp blijft gelijk. Telefonisch blijft het laagst scoren: slechts 2% van de mensen geeft aan dit een prettige wijze te vinden.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.