NDP september 2021: Dip in donateursvertrouwen lijkt voorbij

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen is in het derde kwartaal van 2021 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de laatste meting van het NDP (Nederlands Donateurs Panel). De dip waar het vertrouwen in 2020 in zat, is voorbij. Ook blijkt uit het NDP-rapport dat donateurs meer terugkoppeling verwachten naarmate ze een hoger bedrag geven.

Het donateursvertrouwen zat in 2020 door corona in een flinke dip. In het tweede kwartaal van dit jaar ging het weer de goede kant op en was het vertrouwen terug op het niveau van begin 2017. Nu is duidelijk dat in het derde kwartaal van 2021 het donateursvertrouwen verder is gestegen. Daarmee is het vertrouwen uit de coronadip geklommen. Panelleden geven hun vertrouwen in goede doelen dit kwartaal een 7,1. Het consumentenvertrouwen bleef in het afgelopen kwartaal stabiel.

De leden van het panel werd ook gevraagd naar hun vertrouwen in instanties, zoals kleine goede doelen, de media en grote bedrijven. In vergelijking met vorig jaar zijn hierin geen grote verschuivingen te zien. Het vertrouwen in de media is wel gestegen: van 30% naar 37%. De top-vijf van instanties waar mensen geen vertrouwen in hebben, wordt gevormd door kerken (29%), crowdfundingsplatforms (16%), overheid (16%), banken en verzekeringsmaatschappijen (10%) en grote bedrijven (9%). Daarbij zijn verschillen te zien per categorie: zo is het vertrouwen in de overheid het laagst bij vijftigers. Jongeren tot 30 en ouderen vanaf 60 zijn milder. Ook opleidingsniveau heeft invloed: hoogopgeleiden hebben veel meer vertrouwen in de overheid dan laagopgeleiden.

De leden van het panel is deze keer ook gevraagd in hoeverre zij terugkoppeling verwachten van het goede doel bij een donatie. Daaruit blijkt een duidelijke relatie tussen de verwachtingen en de gifthoogte. Van de mensen die (in onze vraagstelling) 50 euro doneren verwacht 70% dat ze op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het betreffende project. Bij mensen die fictief 10 euro doneren is dat met 57% een stuk lager. De precieze uitkomsten, cijfers en percentages staan vermeld in het NDP-rapport over het derde kwartaal.  

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.


Over het Nederlandse Donateurspanel
 
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.