Nieuws

NDP december 2022: donateursvertrouwen stabiliseert, armoede in Nederland hét onderwerp voor 2023

Het vertrouwen van donateurs is in het vierde kwartaal gestabiliseerd, blijkt uit de laatste meting van het Nederlands Donateurspanel (NDP). In het vierde kwartaal komt het indexcijfer uit op -33. Hiermee volgt het de trend van het consumentenvertrouwen dat ook stabiliseerde.


Kijkend naar de verschillende maanden zien we dat oktober het laagst uitkomt (-34). In november (-33) en december (-31) stijgt het donateursvertrouwen licht. Hiermee staat het een stuk hoger dan het consumentenvertrouwen dat in december -52 is.

De panelleden is daarnaast gevraagd naar de drie onderwerpen waarvan zij vinden dat er in 2023 meer aandacht voor zou moeten zijn. Waar vorig jaar Klimaatprobleem het meest genoemd wordt, is dat nu Armoede in Nederland. Maar liefst 47% van de panelleden koos dat als één van de drie onderwerpen. Daarnaast vindt het panel dat ook vooral Toenemende kosten voor gezondheidszorg in Nederland en De groter wordende kloof tussen arm en rijk meer aandacht moeten krijgen.


53% van het panel verwacht deze winter te moeten bezuinigen. Van de donateurs in het panel verwacht meer dan 1 op de 3 te moeten gaan bezuinigen op het geven aan goede doelen deze winter. 1 op de 6 donateurs weet het (nog)niet. Dit zijn harde cijfers voor de goededoelensector.


Iedereen in Nederland met een energieaansluiting kreeg zowel in november als december 2022 €190,- energiecompensatie van de overheid. 13% van de mensen geeft aan de compensatie (deels) weg te geven aan een goed doel of bekenden.


Het NDP-rapport met alle onderzoeksgegevens en alle voorgaande kwartaalrapporten zijn te bekijken op www.wwav.nl/ndp.

--
Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau Happy Horizon Non-profit en CBF, Toezicht op goeddoen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.


Het CBF houdt toezicht op de 682 Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. Wij toetsen of Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen gerust kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken.


Happy Horizon Non-profit is een creatief marketing- en communicatiebureau voor non-profits. Op basis van een grondige kennis van de markt en doelgroepen helpen wij organisaties om hun draagvlak te vergroten en fondsen te werven. Wij werken onder
andere voor het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Vergeten Kind en de KNRM.

Meer informatie over de NDP-meting?

Guido Liebregts – creatief strateeg Happy Horizon Non-profit
E-mail: guidoliebregts@happyhorizon.com
Telefoon: 06 - 12 98 48 89

Diana Dekker - woordvoering CBF, Toezicht op goeddoen
E-mail: d.dekker@cbf.nl
Telefoon: 06 - 20 42 20 59