Top 5: Grote organisaties zijn meest divers gefinancierd en ontvangen veel vaker gelden van loterijen en overheid

Delen

In de jaarverslagen van de goede doelen die jaarlijks bij het CBF worden aangeleverd, staat hoe ze aan hun geld komen. Hieruit blijkt dat naarmate de omvang van een organisatie toeneemt, het gemiddeld aantal inkomstenbronnen stijgt. Kleine organisaties (tot 100.000 euro totale inkomsten) hebben gemiddeld 2,43 inkomstenbronnen, terwijl grote organisaties gemiddeld ruim 5,24 verschillende bronnen van inkomsten hebben.

Grote organisaties (categorie C en D) onderscheiden zich van kleinere organisaties (categorie A en B) doordat ze vaker inkomsten uit goededoelenloterijen (69% versus 2%) en subsidies van overheden (66% versus 10%) ontvangen. Ook ontvangen grote organisaties gemiddeld 2 keer zo veel gelden van bedrijven en organisaties zonder winststreven, zoals bijvoorbeeld vermogensfondsen en kerken.

Gelijk verdeelde inkomsten
We hebben gekeken naar de top 5 van grote organisaties (inkomsten meer dan 2 miljoen euro per jaar) en de verdeling van de inkomsten over het aantal bronnen. Hieruit blijkt dat de inkomsten van het Nationaal Ouderenfonds het meest evenredig zijn gespreid over vijf bronnen, gevolgd door Rewilding EuropeWoord en Daad, The Hunger Project en Metakids

Kwaliteitscriteria waaraan een Erkend Goed Doel moet voldoen
Er zijn verschillende normen waaraan een Erkend Goed Doel moet voldoen die betrekking hebben op de fondsenwerving van een organisatie. Zo heeft de organisatie een actueel beleid over de wijze waarop zij de benodigde financiële middelen verkrijgt, legt ze uit welke wervingsmethoden zij hierbij hanteert en publiceert ze de gewenste verhouding tussen de wervingskosten en de inkomsten uit werving. Grotere organisaties geven in een risicoanalyse inzicht in de risico’s die het voortbestaan of de doelrealisatie van de organisatie kunnen bedreigen. Ook geven ze inzicht in de wijze waarop zij deze risico’s proberen te beperken. Een risico kan zijn dat er een grote afhankelijkheid is van een of twee inkomstenbronnen waardoor de organisatie financieel kwetsbaar is als een van de inkomstenbronnen wegvalt. Het zoeken naar een extra inkomstenbron kan een maatregel zijn om dit risico te verkleinen.

Over de top 5
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.