Nieuws

Vacature Commissie Normstelling

De Commissie Normstelling is verantwoordelijk voor het periodiek evalueren, bijstellen en vaststellen van de normen zoals vastgelegd in de Erkenningsregeling Goede Doelen. Op deze normen worden Erkende goededoelenorganisaties door toezichthouder CBF getoetst. De Commissie Normstelling bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, deels uit de kring van het gevers- en sectorbelang, deels beschikkend over relevante deskundigheid. Per 1 januari 2022 treedt één lid af met kennis van de goededoelensector en in de loop van de eerste helft van 2022 een tweede lid, een juridisch expert. Per 1 januari 2022 wordt dan ook gezocht naar minimaal één nieuw lid, doch bij voorkeur twee.

Voor meer informatie over het profiel van de kandidaat en om te solliciteren, kijk op de website van de Commissie Normstelling.