Nieuws

Vacatures Commissie Normstelling per 1 januari 2024

Delen

Wij zijn per 1 januari 2024 op zoek naar twee nieuwe leden voor de Commissie Normstelling. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk voor het regelmatig evalueren, bijstellen en vaststellen van de normen, zoals vastgelegd in de Erkenningsregeling Goede Doelen. Op deze normen worden Erkende goededoelenorganisaties door toezichthouder CBF getoetst. Een uitgebreide beschrijving van taken en werkwijze vindt u op www.commissienormstelling.nl. Hier is onder andere het Reglement van de commissie te vinden.

De leden van Commissie Normstelling

De Commissie Normstelling garandeert publiek toezicht en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid over een relevant onderwerp of komen uit de kring van consumenten- of sectorbelangen. Als adviserend lid is ook het CBF vertegenwoordigd. Per 1 januari 2024 treden twee leden af.

Profiel nieuwe leden

Wij zoeken naar twee leden met de volgende specifieke achtergronden:

  • accountancy

  • juridische kennis

Als lid van de Commissie Normstelling:

  • Bent u onafhankelijk

  • Heeft u kennis en aantoonbare affiniteit met de sector filantropie         

  • Heeft u kennis en een netwerk m.b.t. politiek, beleid en maatschappij

Leden van de Commissie Normstelling mogen niet werkzaam zijn bij goededoelenorganisaties die onder de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen. Ook mogen zij niet bij dergelijke organisaties bestuurlijk actief zijn als uitvoerend bestuurder of deel uitmaken van de directie. Zij mogen geen persoonlijke of zakelijke relatie met deze organisaties onderhouden. Bestuursleden en medewerkers van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van het CBF kunnen geen lid van de Commissie Normstelling zijn.

Vergaderingen

De commissie vergadert in principe zes keer per jaar. Het lidmaatschap van de commissie is niet gehonoreerd. Wel worden reis- en verblijfkosten vergoed.

Interesse?

Heeft u interesse in een functie bij de Commissie Normstelling? Stuur dan vóór 31 oktober 2023 een mail met toelichting en CV naar secretaris@commissienormstelling.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen.