Nieuws

Waar staan we nu na het Seminar “Geen-ver-van-mijn-bed-show”?

Op 28 oktober 2021 organiseerden Goede Doelen Nederland en het CBF het seminar “Geen-ver-van-je-bedshow”, over terrorismefinanciering, witwassen, de-risking door banken en de gevolgen voor de goededoelensector.

Wat is er na dit seminar gebeurd? Graag brengen we je op de hoogte van een aantal vervolgstappen die inmiddels zijn gezet.

Status FATF-evaluatie

Tijdens het seminar is ingegaan op de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF), die Nederland beoordeelt op de wijze waarop witwassen en terrorismefinanciering wordt voorkomen. Het FATF-team onderzoekt of de wet- en regelgeving op orde is en hoe het toezicht is georganiseerd op onder andere verenigingen en stichtingen.

Er zijn twee interviews geweest waarbij het FATF-team een beeld wilde krijgen over onze sector.
Op 4 november was het CBF deelnemer aan het interview met als onderwerp “Toezicht op non-profitorganisaties”. Op 11 november was het onderwerp “NPO’s kwetsbaar voor potentiële risico’s terrorismefinanciering”. Hierbij waren Human Security Collective (HSC), SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), CBF, en goede doelen ZOA en ISRAA aanwezig. Belangrijk was de aanwezigheid van ZOA en ISRAA, die uit eigen ervaring konden vertellen over hoe zij zich bewust zijn van risico’s, deze actief mitigeren en hoeveel last zij ondervinden van de strenge regelgeving en effecten van de-risking.

In juni 2022 wordt het rapport van het FATF-team afgerond  en daarna met ons  gedeeld.

Actie richting politiek

Op 29 november heeft er een artikel in de Volkskrant gestaan over de neveneffecten van de strenge regels bij banken en payment service providers op goede doelen en vrijwilligersorganisaties. Het was de aanleiding een brief aan minister Hoekstra (toen nog minister van Financiën) te sturen met als titel: ‘Oplossing neveneffecten de-risking bij banken en payment service providers dringend nodig’ (9 december 2021). Een afschrift is gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor Financiën en de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De brief was ondertekend door CIO, FIN, Goede Doelen Nederland, HSC, LSABewoners, Partin, SBF, Wo=Men, NOV en het CBF.

Dit heeft geleid tot Kamervragen, onder andere van Kamerlid Stoffels van de SGP. Ook D’66 heeft vragen gesteld. De Public Affairs-specialisten van de betrokken brancheorganisaties hebben contacten gelegd met Kamerleden en ambtenaren.

Op 1 februari 2022 gaf minister Kaag, de huidige minister van Financiën, een reactie op de Kamervragen. Daarin zagen wij onvoldoende erkenning van de urgentie van het probleem van de-risking.

Dit was aanleiding een brandbrief te sturen naar minister Kaag over verregaande negatieve gevolgen van de financiële antiterreur- en witwasmaatregelen op goede doelen en vrijwilligersorganisaties in Nederland. Deze brief is op 18 februari verstuurd, opnieuw in afschrijft naar de twee eerder genoemde Vaste Kamercommissies en ondertekend door dezelfde partijen als de vorige keer, aangevuld met Partos en VBIN (Verenigde Betaal Instellingen Nederland).

Op 24 maart ontvingen we een reactie van minister Kaag. Hoewel nu uitgebreider werd ingegaan op de de-riskingeffecten, bleek opnieuw dat de minister onvoldoende beeld heeft van de praktijk waarmee goede doelen en vrijwilligersorganisaties te maken hebben als gevolg van de wet- en regelgeving waarvoor haar ministerie verantwoordelijk is.

Daarom hebben we op 15 april opnieuw een brief gestuurd waarin we de minister uitnodigen met ons in gesprek te gaan. De al bestaande Ronde Tafel waar alle betrokken partijen, inclusief de banken en payment service providers, aan tafel zitten, is daarvoor een goede gelegenheid.

Voornemens

Eén van de conclusies na het seminar was dat er behoefte bleek te zijn aan een kennisbank met up-to-date-informatie en praktische tips, zodat niet elke organisatie zelf het wiel hoeft uit te vinden.
Het CBF, Goede Doelen Nederland, Partos en Partin gaan zich hierover buigen.

HSC, het CBF en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn met elkaar in gesprek over een factsheet of website waar informatie te vinden is om het makkelijker te maken een bankrekening te openen en aan alle voorwaarden te voldoen.

Zodra hier meer over te melden is, zullen we dat doen.

Rol CBF

Het CBF is geen belangenbehartiger, brancheorganisaties zijn dat wel. Brancheorganisaties komen op voor de belangen van hun leden. Het CBF heeft de genoemde brieven wel medeondertekend en is ook actief op dit onderwerp omdat we willen laten zien dat de zelfregulering in deze sector op een professionele manier is vormgegeven. Het CBF is de toezichthouder op goede doelen en draagt in grote mate bij aan de professionele zelfregulering.
Onze zelfregulering en de rol van het CBF is bij veel ambtenaren en politici nog onvoldoende bekend. Daarom willen we actief uitdragen wie we zijn en waarvoor we staan.

Een samenvatting van het seminar “Geen-ver-van-je-bed-show” is te lezen in de publicatie “Waar staan we nu?”